Minulý víkend sme spoločne strávili na MFT v Dojči. Je potešiteľné, že na naše klubové akcie prichádza stále viac psov. Po šoku v B. Kostole keď prišlo 45 psov a museli sme narýchlo zháňať rozhodcov, zaviedli sme prihlasovanie v predstihu. Na súťaž MFT v Dojči boli delegovaní rozhodcovia: Atilla Péter H, ing.Pavel Kondečný CZ, Josef Slavík CZ, Zoltán Války, Martin Adámek, Ivan Dugovič -hr. všetci SK. V sobotu štartovalo 39 psov a v nedeľu 27 psov. Tesne pred súťažou vypadli dojednané jarabice a aby sme nemuseli zrušiť celú akciu núdzovo sme použili bažantiu zver, ktorá sa na FT až tak veľmi nehodí.

Najúspešnejším anglickým stavačom bol pointer Sáregresi Pointerland Athos vodič Pál Josi, získal hodnotenie Veľmi dobrý 1. Medzi kontinentámi sa najlepšie darilo Wind Golo z Kvitele  Výborný 1, CACT/CACIT s vodičom Petrom Zoubkom z ČR.

25.03.2017 sa uskutočnil NFT ako Memoriál Júliusa Pántika v Bielom Kostole. Nádherné slnečné ráno privítalo 44 psov z Čiech, Maďarska a Slovenska. Zloženie plemien bolo nasledovné 14 POI, 3 IS, 1 IČBS, 2 AS, 3 GS, 9 NKS, 8 MKS, 1 EB, 2 WKS, 1 Braco. Na NFT bol delegovaný rozhodcovský zbor Hr. Adámek Martin , Války Zoltán, ktorí posudzovali komplet Angličanov. Ďalej Banás Ladislav st. a Banás Ladislav ml. posudzovali kontinentálov – FT sólo a rozhodcovia Knapp Luboš a Balogh Ladislav posudzovali kontinentálov derby a TAN.

fotky nájdete tu.

Upršané ráno na poľovníckom dome v Bielom Kostole privítalo 17 psíkov a ich majiteľov. GS -1, IČBS - 1, AS - 1, St.G -1., Ret. -1, POI - 2 a najpočetnejším plemenom bolo  10-IS. Inštruktormi dňa boli Rastislav Strakoš a Martin Adámek.

Fotogalériu nájdete tu.

 

Najúspešnejší pracovný pes SKPS 2016:

 

1. miesto: POI - Chocolate Ellie Scandiaca 240 bodov

2. miesto: POI - Nella Somola 75 bodov

3. miesto: POI - Little Choco Ellie Scandiaca 70 bodov

Poslednou akciou v roku býva zrealizovaný v našom klube niektorý z FT. Za veľmi pekného jesenného počasia sa podarilo zrealizovať hore uvedený FT. I keď nám vyskočilo pomerne  veľa problémov nakoľko sa pôvodne mal konať v Šenkviciach, ktoré po dlhom vyčkávaní na krytinu a ostatné potrebné záležitosti k realizácii  bol zrušený.

Predposlednou  akciou Slovenského klubu   pointrov a setrov  v tomto roku boli v nedeľu hore uvedené skúšky. Za pomerne dobrého počasia ktoré prospelo ku dobrej nálade všetkých účastníkov a na bežné pomery aj ku dobrému výsledku zúčastnených vodičov.
 
 

BIS I. miesto: POI - SAREGESI POINTERLAND ATHOS 
 
 

Anglické stavače bodovali v každej kategórii záverečných súťaží:
 
Súťaž o najkrajšieho psa výstavy BIS
    
 
BEST IN SHOW I. - Gordon seter: ANTHONY SCOTCH DO POLE 

Po dlhšom období sme sa opäť zišli v PZ Topoľ Budmerice na Medzinárodnom Field Triali anglických a kontinentálnych stavačov. Revír bol pomerne slušne zazverený pernatou zverou, väčšina psov prišla pri hľadaní do pernatej zveri, čo sa prejavilo aj na veľmi dobrých výsledkoch.

Po malej odmlke sa náš klub opäť vrátil na realizáciu našej tretej akcie v tomto roku do PZ Parná Kostol v hore uvedenom termíne. Chladné  a vlhké jarné počasie ani  sviatočná atmosféra nezabránili tak hojnej účasti 37 psov, ktorí  sa dostavili na túto súťaž čo bolo pre náš klub veľkým pozitívom.
 
 
 
Fotografie z akcie nájdete tu a aj tu