Minulý víkend sme spoločne strávili na MFT v Dojči. Je potešiteľné, že na naše klubové akcie prichádza stále viac psov. Po šoku v B. Kostole keď prišlo 45 psov a museli sme narýchlo zháňať rozhodcov, zaviedli sme prihlasovanie v predstihu. Na súťaž MFT v Dojči boli delegovaní rozhodcovia: Atilla Péter H, ing.Pavel Kondečný CZ, Josef Slavík CZ, Zoltán Války, Martin Adámek, Ivan Dugovič -hr. všetci SK. V sobotu štartovalo 39 psov a v nedeľu 27 psov. Tesne pred súťažou vypadli dojednané jarabice a aby sme nemuseli zrušiť celú akciu núdzovo sme použili bažantiu zver, ktorá sa na FT až tak veľmi nehodí.

Najúspešnejším anglickým stavačom bol pointer Sáregresi Pointerland Athos vodič Pál Josi, získal hodnotenie Veľmi dobrý 1. Medzi kontinentámi sa najlepšie darilo Wind Golo z Kvitele  Výborný 1, CACT/CACIT s vodičom Petrom Zoubkom z ČR.

Naše veľké poďakovanie patrí všetkým členom PZ Dojč, zvlášť predsedovi pánovi Milanovi Morávkovi a riaditeľke MFT pani Henriete Blatnickej, boli skvelí. Pripravili pre nás bohatý bufet a kuchári výborné záhorácke jedlo. Ďakujeme! Myslím, že každý musel byť vysoko spokojný.

 

Za zdieľanú fotogalériu ďakujeme Nadi Benkovskej a nájdete ju  tu 

 

Delegovaní rozhodcovia: Atilla Péter H, ing. Pavel Kondečný CZ, Josef Slavík CZ, Zoltan Valky, Martin Adámek, Ivan Dugovič, hr. všetci SK. 

 

Sobota 8.4. bežalo 39 psov, bolo zamračené, až premenlivé počasie, slabý vietor, ideálna vlhkosť a teplota vzduchu. 

FT páry sa pre nazáujem nebežal.

FT sólo: štartovalo 8 nebodoval žiadný pes.

FT derby sólo: bežalo 7, bodovala Saphire Jay Slovak Base, IS, D.Sojková, Priestranné hľadanie, dobré držanie hlavy, korektná spolupráca s vodičkou, v 4. minúte vystavuje pernatú, krátky postup po vzlietnutí a výstrele podporený kľud. Hodnotenie: VD.12b.

MFT kontinentáli: bežalo sa 14 rozbehov. Ceres z Ričiho chovu EB, vodič Laco Balogh. Výborné hľadanie v štýle plemena, v 8. minúte vystavenie, postúpenie po vzlietnutí a po výstrele je kľudný, dobrá spolupráca. Hodnotenie. EXC18b. CACT. CACIT.

Wind Golo z Kvítele NKS, Petr Zoubek. Rychlý pohyb v štyle plemena, dobrá spolupráca s vodičom v 5. minúte vystavuje bez preukázania zveri, v 6. minúte vystavuje bažanta po vzlietnutí zveri kľudný aj po výstrele. Hodnotenie: EXC. 17b.R.CACT. R.CACIT.

Arco od Cikánskeho potoka NKS, Petr Zoubek. Výborný pohyb v štýle plemena, nevyvážené prehľadávanie priestoru, zaberá viac ľavú stranu, v 6. minúte vystavuje, kľudný pred zverou aj po výstrele. Hodnotenie: EXC.16b.

 

Nedeľa 9.4.: nastupilo 27 psov, slnečno, chaotické točenie slabého vánku občas bezvetrie, veľmi teplo.

FT sólo - Sáregreresi Pointerland ATHOS, POI, vodič Joszef Pál. Rýchle hľadanie v štýle plemena, korektná spolupráca s vodičom, v 4. minúte vystavenie bažanta, po vzlietnutí  aj výstrele kľudný. V 7. minúte vystavenie bez preukázania zveri. Hodnotenie: VD. 13b.

Maggie Bird Hunter Scandiaca POI, vodička Veronika Svrčková. Hľadanie poľovného typu, v dobrom stýle, v 4. minúte vystavuje pernatú, kľud podporený vodičkou, v 9. minúte vystavenie,  kľud podporený vodičkou a korektný kľud po výstrele. VD. 12b.

Bela Richard Slovakia POI, Richard Nagy. Priestranné hľadanie s využívaním terénu, pekné držanie hlavý v štýle plemena, v4.'vystavuje pernatú, kľudná pred zverou aj po výstrele. VD. 11b. FT derby sólo:bežalo 11, nebodovali.

MFT kontinentáli:8 rozbehov, Wind Golo z Kvítele NKS, P. Zoubek. Výborný pohyb a tempo, veľký záber, výborné nesenie hlavy, beh prerušený, na 6 minúte dostane nový priestor. Vystavuje bažanta, krátky postup a kľud pred zverou a po výstrele. EXC. 17b.CACT. CACIT.

Ceres z Ričiho chovu EB, L. Balogh. Výborný štýl s chuťou nájsť zver, pes v rukách vodiča v 10.minúte beh prerušený, dostane nový priestor. V dobehu vystavuje bažanta, dlho v kontakte s vodičom postupuje, je preukázaná zver, kľud po výstrele. EXC.16b.CACT.R.CACIT.

Elma Alquanto Magnificente BI, Petr Janík. Slabší systém, korektný beh uplne v štýle plemena, 6. minúte vystavuje prepelicu, v 8.minúte vystavuje bažanta, podporený klud pred zverou aj po výstrele.VD.11b.

 

T.A.N. v sobotu a nedeľu nastúpilo 11 mladých psov.

Cela Richard Slovakia POI, vodič: T. Michal. Temperamentná sučka, veľmi rýchlo a suverénne nachádza zver, vystavuje pernatú a krátko postúpi, pokračuje s veľkou iniciatívou. Hodnotenie: obstála. 

Odeta od Alpské Protěže AS, vodič: R. Strakoš. Slabší pohyb, po navetrení pernatej zveri nevystavuje a vyráža zver. Hodnotenie: neobstála. 

Heda z Jiroušova dvora IS, vodič: J. Pacek. Neopustila vodiča. Hodnotenie: neobstála. 

Tara Jaj Slovak Base IS, vodička: D. Morárová. Rozpačitý beh, žiadny systém a veľké napútanie na vodičku, naznačenie vystavenia. Hodnotenie: neobstála. 

Charkan z Luhové seče AS, vodič: L. Balog. Systém naznačený, otáčky proti vetru, v 4.minúte vystavenie pernatej, kľud pred zverou. Hodnotenie: obstál. 

Apollo  IS, vodič: M.Martinák. Temperamentné hľadanie v štýle plemena, v 7.minúte vystavuje, kľud pred zverou aj po výstrele. Hodnotenie: obstál. 

Atos Trialsport POI, vodič: P. Šustek. Menej temperamentné hľadanie v 5.minúte vystavuje pernatú, kľudný. Hodnotenie: obstál. 

Xena z mešinské hájovny POI, vodič: J. Lihosit, široké rychlé hľadanie, pohyb a držanie hlavy v štyle plemena. V 6.minúte vystavuje pernatú. Hodnotenie: obstála.

Füge Frank z dvorku čamourku GS, vodička: Anikó Barak. Slušne hľadá, spontánne vystavenie, kľud pred zverou. Hodnotenie: obstál

Tison Jaj Slovak Base IS, vodička: Jaroslava Gorelčíková. V rozbehu nachádza pernatú zver, avšak  nevystavuje.Hodnotenie: neobstál.

 

Počas dvoch dní vládla perfektná pohoda, môže nás mrzieť najmä nedeľa, kedy po slušnom výkone viacerí dobrí psi nemohli byť hodnotení pre nenájdenie nepopulárnych bažantov. 

Ďakujeme členom PZ Dojč za ochotu, ústretovosť, starostlivosť a vytvorenie optimálnych podmienok celej súťaže. 

 

Ivan Dugovič - hlavný rozhodca MFT