Najúspešnejší pracovný pes SKPS 2016:

 

1. miesto: POI - Chocolate Ellie Scandiaca 240 bodov

2. miesto: POI - Nella Somola 75 bodov

3. miesto: POI - Little Choco Ellie Scandiaca 70 bodov

4. miesto: IS - Aimee Wild Shamrock 45 bodov

5. miesto: GS - Amellie Dark House of Gordons 30 bodov

 

Zahraničný:

 

1. miesto: POI - Ságeresi Pointerland Athos 365 bodov

2. miesto: POI - Lennox Scandiaca 275 bodov

 

Najúspešnejší výstavný pes SKPS 2016:

 

1. miesto: AS - Areta od Vištuckého potoka 309 bodov

2. miesto: IS - Beline Wild Shamrock 212 bodov

3. miesto: IS - Saphire Jay Slovak Base 196 bodov

4. miesto: IS – Stellar Clusters Jay Slovak Base 191 bodov

5. miesto: IS – Welika Redweed 161 bodov

6. miesto: GS – Absolute Hunter Dark House of Gordons 101 bodov

7. miesto: GS – Amelie Dark House of Gordons 61 bodov

 

Zahraničný:

 

1. miesto: POI - Ságeresi Poiterland Athos 211 bodov

2. miesto: GS - Ashley Princess Pearl Moravia 164 bodov

3. miesto: POI - Pawprint Flaming Soul 111 bodov

 

 

 

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov aj v roku 2017