11.03. 2018             VČS Matúškovo reštaurácia Taxon

17. - 18.03.18          Výcvikový deň B. Kostol

24. - 25.03. 18         NFT  /miesto neurčené/ s udeľovaním C.A.C.T.

07. - 08.04. 18         MFT Dojč s udeľovaním C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

27.05.2018               KV všetkých stavačov  Vlčkovce s udeľovaním Klubový víťaz

05.08.2018               ŠKV Kamenný Mlyn s udeľovaním Klubový víťaz

07.10.2018               JSS Biely Kostol s udľovaním C.A.C.T.

13. - 14.10.18           NFT Biely Kostol s udeľovaním C.A.C.T.