25.03.2017 sa uskutočnil NFT ako Memoriál Júliusa Pántika v Bielom Kostole. Nádherné slnečné ráno privítalo 44 psov z Čiech, Maďarska a Slovenska. Zloženie plemien bolo nasledovné 14 POI, 3 IS, 1 IČBS, 2 AS, 3 GS, 9 NKS, 8 MKS, 1 EB, 2 WKS, 1 Braco. Na NFT bol delegovaný rozhodcovský zbor Hr. Adámek Martin , Války Zoltán, ktorí posudzovali komplet Angličanov. Ďalej Banás Ladislav st. a Banás Ladislav ml. posudzovali kontinentálov – FT sólo a rozhodcovia Knapp Luboš a Balogh Ladislav posudzovali kontinentálov derby a TAN.

fotky nájdete tu.

Zazverenie revíru bolo výborné, dostatok pernatej zveri jarabice, bažanty, čo sa týka srstnatej zveri, tej bolo pre niektoré psy až až ! Myslím si, že úroveň psov bola výborná. Videli sme veľmi pekné práce, daleké priestranné hľadanie, pevné vystavovanie, energické postupovanie, no ale ako to už býva chýbala tá povestná kvapka kynologického šťastia, keď psy pohoreli na kľudoch pred zverou.

Najúspešnejším anglickým stavačom bol LENOX Scandiaca vodič Pál Josi získal EXC. 18 b. CACT. Medzi kontinentámi sa najlepšie darilo bretónovi CERES z Ričiho chovu vodič Balogh Laco EXC. 17 b. CACT. O občerstvenie a prepožičanie revíru sa postarali členovia poľovníckeho združenia PARNÁ, za čo im patrí naše poďakovanie. A poďakovanie patrí aj Dagmar Šlachtovej, ktorá celý tento nádherný kynologický deň zdokumentovala.

Angličanom a slovenskej kynológii ZDAR !!!

 

Hr. Adámek Martin