Poslednou akciou v roku býva zrealizovaný v našom klube niektorý z FT. Za veľmi pekného jesenného počasia sa podarilo zrealizovať hore uvedený FT. I keď nám vyskočilo pomerne  veľa problémov nakoľko sa pôvodne mal konať v Šenkviciach, ktoré po dlhom vyčkávaní na krytinu a ostatné potrebné záležitosti k realizácii  bol zrušený.
Vďaka pochopeniu a zodpovednosti niektorých členov výboru a hlavne PZ Priehrada Blatné na čele s jej hospodárom p. Dugovičom I. ktorý zmobilizoval členov PZ a dokázal presvedčiť predsedu PD aby nám ponechal krytiny ktoré sme potrebovali nakoľko agrotechnické termíny sa musia dodržiavať tak isto predseda SKPS musel obehnúť niekoľko podnikov  aby sa zaistili nocľahy ,spoločenské posedenie a strava s dobrou cenou a tak isto patrí poďakovanie Ing.Konečnému M. nakoľko je pracovne viac ako dosť vyťažený a dokázal v neskorých nočných hodinách doviesť jarabice do Blatného a robil práce miesto HR.
Pri pohľade na zoraďujúcich sa vodičov v prvý deň ráno bol pre mňa a myslím si že aj pre nás všetkých členov   klubu veľmi potešiteľný nakoľko nastúpilo 34 psov so svojimi vodičmi. Zastúpenie plemien bolo nasledovné AS – 1, POI – 10 , GS -6 , MDrS -3 , MKS – 5 , NKS – 3, WKS – 1, IČBS- 1,NDlS -1 , SHS -1 , IS – 2 .
Opačnou stranou mince sú dosiahnuté výsledky našich plemien ktoré mohli byť lepšie ale aj tu treba mať trochu toho športového šťastia. Pri pohľade na bodové hodnotenie kontinentálnych stavačov  bolo vyššie a aj úspešnosť bola väčšia. Najúspešnejšim z kontinentálnych stavačov bol SHS ktorý získal 18 b. CACT majiteľky Feldínskej.
Z našich plemien v prvý deň sa darilo v pároch zabodoval POI Athos  s p. Pálom J. z Maďarska ktorý bol ocenený  známkou výborný  - 16 b. bez titulu. FT sólo štartovala Chocolate Ellie Scandiaca tak isto  výborná 16 b. bez titulu.
V nedeľu sme pokračovali vo vzájomnom zápolení medzi plemenami za tak krásneho počasia ktoré v tomto období sme ešte nemali nakoľko slnečné lúče boli veľmi príjemné pre nás všetkých ale pre štvornohých kamarátov nie nakoľko bolo potrebné mať dostatok vody.
V nedeľu nastúpilo o dvoch psov menej ale 32 jedincov bol príjemným pohľadom na štafetu štartujúcich. Plemenná skladba pozostávala z nasledujúcich plemien :AS – 2 ,POI -10 ,GS -5 , IS- 2, MDrS- 2, MKS – 3,   NKS – 7 ,NDlS -1 .
Najúspešnejším vodičom v priebehu dvoch dní bol p. Zoubek z ČR ktorý dosiahol so svojím NKS vyrovnané výkony  17 b. a CACT a NDlS 16,5 b. R.CACT.
Z našich plemien získali v nedeľu  IS –Stellar  p. Mgr. Sojkovej   15.b. ocenenie V.D. ktorí štartovali v triede derby sólo.
V triede FT sólo bežala POI Bela Richard Slovakia s vodičom R. Nagy ktorí boli ocenení známkou dobrá 6 b. majiteľ to zobral s úsmevom na tvári.
 
P O P I S Y    J E D N O T L I V Ý C H   P R Á C  :
 
POI -  Lewis – Rusnáková  - v 3. min. preháňa zajaca v 6. min. mimo vplyvu naháňa jarabice NEOBSTÁL.
IS -   Saphíre- Mgr. Sojková- začala vo veľmi dobrom štýle postupne sa vzďaľuje až mimo vplyvu preto                 NEOBSTÁLA  
GS – Amelie –Benkovská –pomalé, krátke hľadanie, neustále stopuje NEOBSTÁLA
GS - Berenica- Mičeková –ďaleké, priestorné hľadanie, dobrý pohyb,dobrá spolupráca, v časovom  limite nenachádza zver Nehodnotená.
IS – Stellar Clusters –Mgr.Sojková- ďaleké priestorné hľadanie,dobrý pohyb,držanie hlavy,výborná spolupráca v 6.min.vystavuje bažanta, pred zverou a výstrele kľudná VEĽMI DOBRÁ  15.b.
GS –T.A.N- Arya .Mgr. Pjatek- krátke hľadanie v druhej polovici stráca kondíciu NEOBSTÁL.
GS - T.A.N- Nox  - Benkovská po vypustení vyráža za srstnatou a nevracia sa do 15 min.NEOBSTÁL
AS - Kler – Kohoutová – hľadanie v perfektnom štýle plemena vynikajúce držanie hlavy otáčky proti vetru výborne využíva terén ani v nadstavenom čase nenachádza zver NEKLASIFIKOVANÁ
POI – Athos – Pal J. hľadanie bez systému otáčky dolu vetrom poľavuje v tempe NEOBSTÁL
POI - Lenox –Pal J.Hľadanie ´daleké rýchle nepríznáva partnerovi    NEOBSTÁL
POI - Barbie- Weis hľadanie rýchle dobrý systém v 4.min s dobrým vetrom vyráža jarabicu NEOBSTÁL
POI- Megi –Zattovicz hľadanie rýchle systematické dobrý štýl v 14 min.nepriznáva partnerovi NEOBSTÁLA
POI – Amaretta – Knapp suka vystavuje jarabicu po vzlietnutí prenasleduje a nedá sa odvolať NEOBSTÁLA
AS - Kata – Varhánkova – hľadnie rýchle horší systém v 2.min. vystavuje jarabice a pred príchodom vodičky  vyráža NEOBSTÁLA.
POI – Bela - Nagy- hľadanie menej systematické nevyvážené, v 6.min.vystavuje jarabice po vzlietnutí a výstrele kľudná hodnotená DOBRÁ  6.b.
GS - Alexander - Surma- hľadanie nesystematické krátke v 6.min.vystavuje kŕdeľ  jarabíc ktoré pred príchodom vodiča vyráža NEOBSTÁL
POI – Acora – Weis – hľadanie nevyvážené jednostranné bez systému s veľkou podporou vodiča NEOBSTÁL
POI - Cholate - Zattovicz – hľadanie systematické, ďaleké časté značenie pachov zveri NEOBSTÁL
GS - Brienne - Mára - hľadanie nesystematické krátke, vynecháva jednu stranu v 10 min. polavuje v tempe NEOBSTÁLA
POI - Zori - Janák-hľadanie ďaleké nesystematické v 5.min vystavuje jarabice ktoré pred príchodom vodiča vyráža a prenasleduje a dostáva sa mimo vplyvu  NEOBSTÁL
GS –Arya – Mgr.Pjatek v 8.min.prestáva hľadať stráca kondíciu a zdržuje sa v blízkosti vodiča NEOBSTÁL
POI -  Athos-Pal J. hľadanie systematické dobré držanie hlavy v 5. min. vystavuje jarabice postupuje po vzlietnutí a výstrele korektný  -VÝBORNÝ  16.b.
AS - Kler - Kohoutová – štyl rýchlosť výborná vynechala 2 ks jarabíc  NEOBSTÁLA
POI - Barbie – Weis- hľadanie nesystematické krátke závislá na práci partnera- NEOBSTÁLA
POI - Megy - Zattovicz - hľadanie nesystematické príliš ďaleké nevhodné pre tento typ súťaže dostáva sa mimo vplyvu vodiča NEOBSTÁLA
POI-Lennox-Pal J.-systém hľadanie menej štýlové v 6.min vystavuje a výborne vypracovala zver v 8.min vystavuje a vyráža zver NEOBSTÁL
GS-Alexander-Surma-krátke hľadanie nezodpovedá typu súťaže NEOBSTÁL
GS-Brienne-Mára-suka rýchleho kratšieho hľadania v štýle plemena v dobe behu neprichádza do zveri preto je NEKLASIFIKOVANÁ
POI –Bela- Nagy R.-často overuje stopy menej systému vynecháva pravú stranu otáčky dolu vetrom pomerne rychlá  NEOBSTÁLA
POI - Amaretta - Knapp – ďaleké systematické rýchle štýlové hľadanie 2 x pokoj pred srstnatou v nastavenom čase vystavuje jarabicu postupuje po vzlietnutí štve NEOBSTÁLA
POI - Chocholate - Zattovicz - dobré systematické hľadanie v 1.min. kľud pred srstnatou v 11.min.vystavuje v štýle plemena pernatú pred zverou a výstrele korektná VÝBORNÁ  16.b.
POI - Acora - Weis-systematické rýchle hľadanie  2 x vystavuje v štýle plemena srstnatú v nastavenom čase nenachádza pernatú preto  je NEKLASIFIKOVANÁ
GS-Baristan – Valiga - krátke hľadanie s množstvom srstnatej spomaľuje v tempe NEOBSTÁL
POI – Lewis - Rusnáková - rýchle nesystematické hľadanie dostal sa mimo vplyvu vodiča NEOBSTÁL
IČBS - Lucy - Sedláčková - hlasito štve srstnatú zver mimo vplyvu vodičky NEOBSTÁL
GS - Amelie - Benkovská -dobré systematické hľadanie v nastavenom čase nevyužila šancu na pernatej zveri   preto NEOBSTÁLA
IS - Stellar – Mgr.Sojková - pomalé hľadanie kratšie po dobu behu neprichádza do kontaktu so zverou preto je NEKLASIFIKOVANÁ
IS - Saphia - Mgr.Sojková - samostatné hľadanie v kontakte s vodičkou v nastavenom čase poľavila v tempe preto NEOBSTÁLA
POI - Zofi - Janák - hľadanie rýchle systematické dobré nosenie hlavy v 7.min. prebieha pernatú preto NEOBSTÁLA  
   
Na záver predseda klubu poďakoval rozhodcovskému zboru za vynaloženú námahu členom PZ Priehrada Blatné za ich ochotu zrealizovať túto súťaž a majiteľovi hotela za dobrú starostlivosť o našich štartujúcich  s prevolanim anglickým stavačom a poľovníckej kynológie zdar sme ukončili náš skúškový rok.
 
Korič M.