Kto má problém s prihlasovaním na stránku, ozvite sa mi prosím cez email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo cez FB správu.

Členovia klubu majú prístup do internej časti stránky, ktorá obsahuje neverejné klubové dokumenty. Pre získanie prístupu je nevyhnutné zaregistrovať sa na stránke, následne vám bude po preverení vašej identity povolený prístup.

Predseda:

Martin Adámek, Vinohrady 202/18, 919 27 Brestovany

Tel.: 0902 739 037, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podmienky chovnosti sú pre všetky plemená anglických stavačov rovnaké.
Od 24.3.2013 sú platné nasledujúce podmienky:

CIEĽ:

Čl. 1.
Cieľom tejto  skúšky  je testovanie vrodených  loveckých vlôh mladých psov a nie stupeň výcviku. Táto skúška môže slúžiť pre zaradenie do chovu.

Členom SKPS sa môže stať každý, bez ohľadu na to či vlastní anglického stavača, a to vyplnením a zaslaním prihlášky za člena klubu (nájdete v sekcii Na stiahnutie) a zaplatením členského príspevku.
Členský príspevok bol členskou schôdzou stanovený na 10 € ročne pre poľovníka a 12 € pre nepoľovníka. Člen klubu ako výhodu získa zľavy na akciách usporiadaných klubom a klubový spravodaj.

 Úvodné ustanovenie


Tieto stanovy Slovenského klubu pointrov a setrov /ďalej len SKPS/ sú súhrnom trvalých úloh, práv a povinností členov SKPS. Dôsledné plnenie stanovených práv a povinností a dodržiavanie uvedených stanov sú prvou a základnou povinnosťou každého člena klubu, ktoré berie na seba hneď po vstupe za člena SKPS a musí potvrdiť svojim vlastnoručným podpisom.

 

Výzva na zaplatenie členských príspevkov

 
V prípade, že nemáte uhradené členské príspevky na rok 2016 a budete uhrádzať prevodom na účet, prikladáme bankové spojenie klubu:
 
 
Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
Číslo účtu: 0019191003 / 0900
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX
Adresa banky: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37Bratislava

Členský poplatok na rok pre člena SPZ /poľovník/ je vo výške 10€
Členský poplatok pre nečlena SPZ /nepoľovník/ je vo výške 12€
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno a obec a ako variabilný symbol rok, za ktorý platíte členské.
Ak platíte členské na viacej rokov dopredu, uveďte prvý a posledný rok (napr. za tri roky : 20152017)
 
Výbor SKPS