30.9. 2017 sa konali už tradičné Jesenné skúšky stavačov so zadávaním titulu C.A.C.T. Bohužiaľ na rannom nástupe nebolo ani jedno plemeno prislúchajúce nášmu klubu. Za krásneho slnečného počasia nastúpilo osem psov, plemenná skladba bola rôznorodá, MKS, SHS, NKS, MDS.

V I.cene uspelo 5 psov, v II.cene 1 a 2 neobstáli. Najlepšie sa zadarilo dvojici Janka Dovičovičová a MKS + HARRY z Horných Salíb .

Na záver sme sa rozišli so želaním, aby na budúci rok sa JSS zúčastnilo aspoň polovica štartujúcich  s anglickými stavačmi.... 

 

Anglickým stavačom zdar !