Po malej odmlke sa náš klub opäť vrátil na realizáciu našej tretej akcie v tomto roku do PZ Parná Kostol v hore uvedenom termíne. Chladné  a vlhké jarné počasie ani  sviatočná atmosféra nezabránili tak hojnej účasti 37 psov, ktorí  sa dostavili na túto súťaž čo bolo pre náš klub veľkým pozitívom.
 
 
 
Fotografie z akcie nájdete tu a aj tu 
Výborné porasty ktoré sú v Trnavskom regióne vždy oproti iným okresom v predstihovej výške nakoľko zloženie pôdy je veľmi kvalitné. Tieto aspekty boli pre vodičov a ich štvornohých kamarátov veľkým pozitívom nehovoriac o koróne ktorá mala možnosť si pozrieť všetky rozbehy psov o ktoré mala záujem.
 
Čo je potrebné hneď v úvode uviesť je dá sa z môjho pohľadu HR povedať že taký dostatok zveri tak často nevidieť a ani možná už nezažijeme. Nachádzali sa tuná divé jarabice v párikoch, prirodzená bažantia zver a klubom zakúpené orebice a bažanty a na skúšky vlôh /T.A.N./ boli použité prepelice takže nikto z prítomných nemohol alebo nemal by mať ani tú najmenšiu pripomienku ku zazvereniu, záležalo iba na pripravenosti psov a spolupráci s vodičmi.
 
Plemenná skladba štartujúcich psov bola nasledovná :   AS – 2 , POI – 9 , GS – 6 , IS – 3 , ISČB – 1, v kontinentálnych stavačoch  NKS – 5 , MKS – 6 , SHS – 4,   ČF – 1.
 
Rozhodcovský zbor bol v zložení   HR- Korič M., Anglické plemená posudzoval Ing.Konečný M . a p. Války Z. a kontinentálne stavače p. Mešťánek F. s p. Adámkom M. a T.AN  Korič M.. Pri konzultácii s nimi rozhodcovský zbor potvrdil že každý pes mal možnosť prísť do zveri záležalo iba na vedení a usmerňovaní vodičom.
 
Z našich plemien najúspešnejšími bola dvojica, ktorá štartovala v pároch p. Ing. Weis Filip a POI Barbie Karpatský sokol ktorí získali 14 b. veľmi dobrí.
 
Hodnotenie - suka v 8 min.vystavuje pernatú ,pred zverou a po výstrele kľudná. Hľadanie ďaleké, nižšie držanie hlavy, nevystavuje v štýle plemena, otáčky  proti vetru v prvej minúte priznánie.
 
V triede sólo : Bela Richard Slovákia POI – vodič Nagy Richard  14 b.veľmi dobrí –
 
Hodnotenie – hľadanie loveckého typu v ľavej strane otáčky dolu vetrom, výborné držanie hlavy v 5 min. výborný bod na pernatej s preukázanými kľudmi pred zverou a po výstrele 1 x dlhšie postupovanie bez preukázania zveri.
 
Ďalším bol   Sáregresi Pointerland  ATHOS – POI s vodič Pál  Jozsef  13 b.veľmi dobrý
 
Hodnotenie – Systematické hľadanie v pomalšom tempe, na začiatku behu zabieha za vodiča, veľmi dobré nosenie hlavy,v prvej polovici  behu sa horšie rozbiehala, 1 x vystavenie oba kludy  bez problémov, typické energické postupovanie.
 
V triede derby páry :
 
Maggie Bird Hunter Scandiaca – POI  s vodičkou Ing.Svrčkovou Veronikou   8 b.dobrá
 
Hodnotenie - Hľadanie s dobrým systémom loveckého typu v 1.min. vynecháva pernatú v 6 min. opäť, v 15 min. malý bod na unikajúcom bažantovi , korektná spolupráca ,pred zverou a výstrele kludná.
 
Trieda derby sólo :
 
Brienne Blackmoor´s Shadow –GS vodič  Mára Viktor  15.b. veľmi dobrý
 
Hodnotenie- suka ďalekého rýchleho hľadania s dobrým systémom v 8 min. vynecháva pernatú v 15 min. výborný bod na pernatej s podporou kľudu, výborné nosenie hlavy a spolupráca s vodičom.
 
Berenika Blackmoor´s Shadow – GS  Mičeková Betka   6.b. dobrá
 
Hodnotenie - pomalšie a kratšie hľadanie, slabšia poslušnosť, prerušované hľadanie a overovanie pachov, 1 x malý bod na pernatej s výraznou podporou vodičky.
 
T.A.N.
 
AURA OF BLACK TAN SETTER -  GS –vodička  Mgr. Černoková Agáta   - obstála
 
Hodnotenie – ďaleké priestorné hľadanie s využívaním terénu, dobré držanie hlavy presto všetko že bežala až tretia v poradí v priestore kde predchádzajúce psy boli dokázala pevne v 1 min.vystaviť  a postúpiť pár jarabíc po vzlietnutí menej kludná, v 5. min.vystavuje pevne prepelicu s pekným postupom.
 
Ostatní jedinci na T.A.N. ktorí neobstáli boli to dôsledky kľudov, nevystavovania, sústavného postávania pri hľadaní a úniku mimo vplyvu.
 
Vo vyšších triedach mali jedinci nedostatky : vyrazenia bažantov, nevyužité možnosti vo vystavovaní  pri toľkej zveri, chytenie pernatej, štvanie pernatej, vynechanie priestorov kde sa zdržiavala pernatá, krátke a pomalé hľadania.
 
V kontinentálnych stavačov a súčastne najúspešnejším psom NFT sa stala so 17 b.a známkou výborná suka NKS  Gina II z Potôňskej lúky vedená s p. Kovácsom Jozefom z Hornej Potôni ktorá už niekoľko rokov potvrdzuje svoje kvality.
 
Na záver je potrebné poďakovať všetkým rozhodcom za ich namáhavú prácu pri takom počte psov a hlavne nášmu sponzorovi ktorý podporil tento NFT hodnotným krmivom z jeho novorozbiehajúcej sa predajne v Banskej Bystrice kontakt www.imperial-food.sk.
 
Hlavné poďakovanie patrí PZ Parná Biely Kostol a jeho členom medzi ktorými je náš výcvikár p. Adámek M. ktorí sa v priebehu skúšok starali o stravu a teplé priestory na ich chate. 
 
Korič M.