Predposlednou  akciou Slovenského klubu   pointrov a setrov  v tomto roku boli v nedeľu hore uvedené skúšky. Za pomerne dobrého počasia ktoré prospelo ku dobrej nálade všetkých účastníkov a na bežné pomery aj ku dobrému výsledku zúčastnených vodičov.
 
 
Z počtu prihlásených 14 psov sa dostavilo 12 vodičov so svojimi zverencami plemenné zloženie bolo nasledovné  : WKS -2 , POI – 3 , AS – 1 , SHS – 1 ,  NKS – 4 , MDrS – 1 . Tretinu z prítomných jedincov tvorili naše plemená.
Po príhovore jednotlivcov HR – p. Korič  na základe počtu zúčastnených vodičov rozdelil rozhodcovský zbor na dve skupiny I. skupinu posudzoval p. Dugovič I. a p. Oškera P. a II.skupinu p. Adámek M. s čakateľmi p. Steigerom K . a p. Ďuríkom R.  
 
 
 
Výcvikár klubu p. Adámek vybral veľmi dobré porasty na tento účel pretože podrastliny boli dostatočne vysoké a v nich vypustení bažanti nám tak neunikali čo prispelo k objektívnemu posúdeniu psov.  
Rozhodcovia udelili   siedmym psom  I.c. , dvom   III.c. štyria psy za dobré výkony obdržali aj titul CACT a dvaja  R.CACT. Dvaja psy neobstáli za neúspech na vlečenej zveri a jeden pes za prinášanie kačice.
 
 
 
Najúspešnejším jedincom z našich plemien bola POI Walla z Měšínske hájovny ktorú viedol p. Juhás L. z Bieleho Kostola a získala titul CACT, druhou úspešnou sukou bola POI Nela Somola s vodičom Gašparíkom T. ktorá získala titul R.CACT , víťazom skúšok sa stala suka NKS Aja z Cífera ktorú predvádzal p. Krajčovič D. z Cífera. Všetkým úspešným vodičom srdečne gratulujeme.
 
 
 
Na záver HR poďakoval členom PZ Parná Biely Kostol za ich  celodennú starostlivosť o účastníkov a rozhodcom za ich vynaloženú námahu pri posudzovaní a sučasne pozval prítomných na  JFT do Blatného.
 
HR Marian Korič