Najúspešnejší  pracovný pes 2015
 
1 - NELA Somola  POI -  Gašparík T.  80 b.
2 - ZARA Otis z Holubické stráne  GS -  Benkovská N.  60 b.
3 - Beauty Belly the Red hot star  IS - Chudý K. 45 b.
 
zahraničný pes :
1 - Sáregresi Pointerland ATHOS  POI - Pál J. 135 b.
2 - LENNOX Scandiaca  POI - Pál J.  39b.
 
 
Najúspešnejší výstavný pes 2015
 
1 - Garden Stars Red Bull  IS - Gloneková B.  533 b.
2 - Glimmer Noblesse Always the Princess  IS - Gloneková B. 360 b.
3 - JASPER Gigi Scandiaca  POI - MUDr.Benko Z.  289 b.
 
4 - BELLANICE Artegerd  IČBS - Kručayová I. 276 b.
5 - Copers Magic Glimmer  IS - Gloneková B. 247 b.
6.- ARETA od Vištuckého potoka, AS  - J. Pravda  243 b.
7 - NELA Redweed  IS Ing.Šlachtová D. 205 b.
8 - LARA Jay Slovak Base  IS - Mgr.Sojková D. 194b.
9 - Coppers Snowkiddin  IS - Gloneková B. 182 b.
10 - Beauty Belly The Red-Hot Star  IS - Ing.Chudý K.  170 b.
11 - MIA Jay Slovak Base IS - Mgr.Sojková D.  167b.
12 - TIARA Simarilion  AS - Valušková R.  151 b.
13 - SHAPIRE Jay Slovak Base  IS - Mgr. Sojková D.  146 b.
14 - Ice Breeze Jay Slovak Base IS - Gloneková B.  129b.
15 - PAWPRINT Fireball POI - MUDr.Benko Z.  72 b.
16 - DANTE Dvorce GS - Mikulínová A.  45 b.
 
zahraničný pes:
1 - Sáregresi Pointerland ATHOS  POI - Pál J.  401 b.