Slovenský klub pointrov a setrov v spolupráci s PZ - Budmerice usporiada dňa 14. - 15. 10. 2017 Národný jesenný  Field Trial  pre všetky stavače,
so zadávaním C.A.C.T . Popri FT budú v prípade záujmu prebiehať aj Klubové skúšky vlôh – T.A.N

 PRE VEĽMI NÍZKY PORAST A NEPRIAZNIVÉ POČASIE, PREKLADÁ SA VÝCVIKOVÝ KUZ NA ZATIAĽ NEURČENÝ TERMÍN. BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAŤ.
 
 
Dvojdňový výcvikový kurz ukončený v nedeľu skúškou T.A.N.

Len Vašou účasťou môžete rozhodnúť o činnosti klubu. 

 

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

SLOVENSKÝ KLUB POINTROV A SETROV 

usporiada

v nedeľu 6. augusta 2017

Predbežná štatistika podľa plemien a podľa tried na KV 2017 - k 4.5.2017

 

8.-9.4.2017 MFT s udeľovaním C.A.C.T. a C.A.C.I.T., Dojč uzávierka 4.4.2017

Slovenský klub pointrov a setrov v spolupráci s PZ Dojč usporiada v dňoch 8.-9.4.2017 Medzinárodný field trial so zadávaním titulov C.A.C.T. a C.A.C.I.T

 

Zraz na poľovníckej chate PZ Parná Biely Kostol o 8:00 hod.

 

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY STAVAČOV - 3. uzávierka 4.5.2017

 

SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ

Člen slovenskej kynologickej jednoty

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, slovenskÁ republika

   
     


Klubové výstavy stavačov