Sobota

FT páry Angličania

12.10.2019

 

Neox Bird Hunter Scandiaca

Ladislav Okapec

Exc. 17b.

Dobrý beh, veľmi dobré držanie hlavy, spolupráca s vodičom dobrá, v 7,5 min pevné vystavenie, postup, kľudný po vzlietnutí aj po výstrele

Sobota

FT Angličania

12.10.2019

 

Charlie Chaplin Áres Šamarkan

Klára Radič

D. 8b.

Krátke hľadanie, dobré držanie hlavy, v 5 min. vystavuje na prázdno, v 7 min vystavuje, kľudný pred zverou aj po výstrele

Sobota

FT derby Angličania

12.10.2019

 

Opale des Quasars

Anikó Barak

D. 8b.

Dobrý pohyb aj štýl, stále reaguje na pachy zveri, točí dole vetrom, v 9 min vystavuje pernatú, kľud po vzlietnutí podporený vodičom, kľudná po výstrele

Amadeus Farisla-Almas

Marek Šoka

D. 9b.

Hľadanie v štýle plemena, dobré držanie hlavy, v 2 min vystavenie bez zveri, v 9 min vystavuje pernatú, postupuje, kľudný po vzlietnutí aj výstrele, slabá kondícia

Sobota

TAN

12.10.2019

 

AZARAX Farista- Almas

Kitty Jávorka

obstál

 

 

Darby Valiant Hunter

Petra Jedličková

obstál

 

 

Sherwin´s Oilily

Klára Radič

obstál

 

 

Sobota

FT Kontinentál

12.10.2019

 

Angyal Magasparti Rutinos

Anna Mármarosi

VD. 13 b.

Priestranné hľadanie, v 3 min. vystavuje, krátko postupuje, kľudná pri vzlietnutí aj výstrele, po 8. min sa skracuje hľadanie

Etus Magasparti Rutinos

Anna Mármarosi

VD. 14 b.

15 min priestranné behanie, dobré držanie hlavy, vystavenie v 10 min, postupovanie, kľudná pred zverou a aj výstrele

Sobota

FT Kontinentál derby

12.10.2019

 

Aemy z Adamovských jazier

Jana Svetlíková

Exc .16 b.

Priestranné hľadanie s vysokým nosom, v 8 min vystavenie v štýle plemena, postupuje kľudná po výstrele, výborná spolupráca s vodičom

Celeb Magasparti Rutinos

Anna Mármarosi

D. 9 b.

Krátke nesystematické hľadanie, v 4 min vystavenie a postúpenie za zverou, kľudná po výstrele, dobre spolupracuje s vodičom

Kira od Gložinica

Csendes Akos

D. 8 b.

Po 4 min stráca systém,  v 3 min vystavuje bez postupovania, kľudná po vzlietnutí aj po výstrele

             

 

 

 

 

 

 

Nedeľa

FT páry Angličania

13.10.2019

 

Apollo z Hermanovských Lesů

Theodor Kabilka

D. 7 b.

Ťažkopádne jednostranné hľadanie, otočky dole vetrom, veľa častých povelov, v 5 min naráža na zver, vystavuje, kľudný po vzlietnutí a výstrele

Nedeľa

FT Angličania

13.10.2019

 

ELYEN z Mešinské hájovny

Michaela Heroutová

D. 8b.

Väčšinou zaberá ľavú stranu, pod vetrom, v 8 min vystavuje, kľud podporený vodičom

Charlie Chaplin Áres Šamarkan

Klára Radič

D. 6b.

V 2 min vystavuje jarabicu, kľud podporený vodičom, v 6 min vystavuje na prázdno

Neox Bird Hunter Scandiaca

Ladislav Okapec

VD. 13 b.

Hľadanie v štýle plemena , v 6 min vystavuje, kľud pred zverou aj po výstrele, občas točí dole vetrom

Nedeľa

FT derby Angličania

13.10.2019

 

Brutus Darkhouse of Gordons

Roman Čajkovič

D. 8b.

Dobre využíva terén, veľký záber, v 5 min vystavuje naprázdno, v 7 min vystavuje, kľudný po výstrele, kľud pred zverou podporený vodičom

Gabbana Black Ivy

Anikó Barak

Exc. 16 b.

Výborne využíva pridelený terén, úplne v rukách vodiča, výborný systém aj štýl, v 8 min vystavuje jarabicu, kľudná po výstrele aj vzlietnutí

Amadeus Farisla-Almas

Marek Šoka

VD. 14 b.

Dobré využívanie terénu, beh v štýle plemena, dobrá spolupráca s vodičom, 8 min vystavuje naprázdno, v 10 min vystavuje jarabicu, excelentný postup, kľudný pred zverou aj výstrelom, slabá kondícia, po vystavení skracuje hľadanie, časté povely

Opale des Quasars

Anikó Barak

Exc. 17 b.

Ďaleké priestranné hľadanie, výborná spolupráca s vodičom, v 9 min vystavuje, kľud pred zverou aj po výstrele

Nedeľa

FT Kontinentál

13.10.2019

 

Aemy z Adamovských jazier

Jana Svetlíková

Exc .17 b. CACT

Výborne využíva terén v štýle plemena, výborný štýl a držanie hlavy, v 5 min vystavuje, kľudná pred zverou aj po výstrele, v 10 min vystavuje jarabicu kľudná pred zverou aj po výstrele

Agermaster Runa Kenaz

Štefan Holényi

D. 8 b.

Kratšie hľadanie, pri hľadaní začína stopovať, v 8 min vystavuje, kľudný pred zverou aj po výstrele

Nedeľa

FT Kontinentál derby

13.10.2019

 

Aemy z Adamovských jazier

Jana Svetlíková

Exc .16 b.

Výborné hľadanie v štýle plemena, dobré držanie hlavy, v 4 min vystavuje jarabicu, postupuje, po vzlietnutí kľudná aj po výstrele

Artemis Nord Bohemia Sheram

Zdeňka Caltová

VD. 14 b.

Ďaleké hľadanie väčšinou len najednej strane, druhá ostáva neprehľadaná, v 7 min vystavuje jarabicu, postupuje, po vzlietnutí kľudná aj po výstrele