NÁRODNÝ FIELD TRAIL   BIELY KOSTOL 6. - 7.4.2019.

Na základe plánu práce SKPS  po VČS každoročne realizuje hore uvedený FT. Za pomerne pekného, jarného počasia sa zišlo v Bielom Kostole  73 anglických a 12 kontinentálnych stavačov. Hneď v úvode je treba povedať, že náš klub je zrejme dobre zapísaný v okolitých krajinách, pretože účasť zahraničných vodičov to len potvrdzuje a tento záujem neustále pretrváva so zvyšujúcim sa záujmom. Osobne som presvedčený, že na to prispieva starostlivosť o vodičov a účastníkov FT a hlavne spoločenské posedenia po skončení celodenného zápolenia, za čo treba poďakovať členom PZ Parná Biely Kostol a Ing.Benkovi v PZ Ružindol.

FT PÁRY

Pri pohľade na výsledky, ktoré boli 6.4. a rozdelení psov do príslušných kategórií, začínala skupina páry, v ktorej bežalo šesť jedincov. Najviac športového šťastia mali :

LUKA Aristani´s Kheetan - POI,  maj. Zattovicz R.
Dobrý pohyb, nosenie hlavy v 1.min vystavenie, v 5.min. a 12.min. vystavenie s preukázanými kľudmi. Hodnotenie EXELENT – 16 bod.

NEOX Bird Hunter Scandiaca - POI, maj. Okapec L.
Dobrý štýl a pohyb v 3 min. vystavenie  
Hodnotenie T.B. - 11 bodov

AMARETTA Vernum Ventulus - POI, maj. Knapp L.
Prvý pár, ktorýmal ťažšie podmienky porastu, mokrá zver v 9.min. vystavuje.
Hodnotená – T.B.- 11 bodov

MAJA z Halinkarnasu  /PL/ POI, maj. Szafran M.
Menší záber priestoru, dobré nosenie hlavy v 12. min.
vystavenie.
Hodnotenie: B - 6 bodov

FT SÓLO :

APOLLO z Hermanovských lesu - GS, maj. Kabilka T.
Dobre využiva priestor, dobré držanie hlavy, v štýle plemena. Výborná spolupráca s vodičom, v 6.min. vystavenie, postupovanie. Oba kľudy výborné.
Hodnotenie: EXELENT 16 bodov.

HONEY od Mlazovické tvrze -  AS, maj. Votrubová J.
Výborné hľadanie, výborný pohyb v štýle plemena, výborné držanie hlavy,
výborná spolupráca . V 10.min.vystavenie, postupovanie , podpora vodičom pri kľude.
Hodnotenie T.B.- 15 bodov.

NICE Vis Tranquila - AS, maj.Kohoutová M.
Výborne využíva terén, výb.nosenie hlavy, pohyb v štýle
plemena, dobrá spolupráca, vystavenie, kľud s podporou
Hodnotenie: T.B.14 bodov

GIPS Biely Kostol - POI, maj. Šteiger K.
Dobré využiva terén, výborné držanie hlavy, pohyb štýle plemena.
Spolupráca s vodičom by mohla byť lepšia, v 8.min vystavenie, kľud s podporou
Hodnotenie: T.B.14 bodov.

GABBANA Black Ivy - GS, maj. Barák A.
Kratšie hľadanie, pohyb v štýle plemena , dobrá spolupráca s vodičom,
vystavenie bez zveri, v 11. min.vystavenie pernatej, oba kľudy dobré  

Hodnotenie: B. 10 bodov.

 

T.A.N.

Prvý deň  NFT sa na vlohovú  skúšku prihlásilo 12 vodičov so svojimi jedincami  úspešnosť však nebola adekvátna na počet predvádzaných jedincov iba  25 % na uvedenú skúšku.
Skúšku úspešne ukončili :

 ALBERT  Moka - POI, maj. Pappová Natália

 Back to INNOCENDE

 Dark House Of Gordons  - GS, maj. Benkovská Naďa

PICCOLO Punker  - POI, vod. Strakoš Rastislav      

 

NFT Biely Kostol  7.4.2019

V uvedenom druhom dni  NFT nastúpilo na štart 53 jedincov so svojimi vodičmi. Z uvedeného počtu bolo iba šesť jedincov neklasifikovaných a v prevažnej miere eliminovaný. Najúspešnejšími jedincami v druhom dni boli :

FT PÁRY :

KLÉR Vis Tranquila      - AS, maj. Kohútová M.- výborný štýl hľadania, využívanie terénu, výborné nosenie hlavy, v 11.min. vystavenie, výborné kľudy
Hodnotenie: EXCELLENT  18 bodov, CACT

LUKA Aristani´s Kheetan - POI – Zattovicz R.  
V 1.min. vystavenie s preukázanými kľudmi po oboch
stránkach
Hodnotenie: T.B. 14 bodov.

AMARETTA Vernum Ventulus - POI, maj. Knapp Ľ.
V 9.min. vystavenie pernatej po vzlietnutí a výstrele kľudy s po
dporou vodiča
Hodnotenie T.B. 13 bodov.

FT   SÓLO :

DOROTAChocolate Ellie Scandiaca - POI, maj.Zattovicz R.
V 13.min. vystavenie pernatej, postupovanie, výborné kľudy, dobrý systém, držanie hlavy, kľud pred srstnatou   
Hodnotenie: EXCELLENT 16 bodov.

GARIS od Mlazovickej tvrze - AS, MAJ.  Votrubová J.
V 13.min.vystavenie, postupovanie po vzlietnutí a vý
strele kľudy s podporou vodiča
Hodnotenie: T.B. 12 bodov.

DERBY  PÁRY :

TRIN    - AS, maj.Vanžurová S.
V 1.min. vystavenie, horši systém hľadanie, elegantné priznávanie,
kľudy za silnej podpory vodičky Hodnotenie:   B. 8 bodov.

 

DERBY SÓLO :

APOLLO z Hermanovských lesu - GS, maj. Kabilka T.
Výborné využivanie terénu, pohyb v štýle plemena, drža
nie hlavy, výborná spolupráca s vodičom, v 8.min.vystavenie pernatej, postupovanie, kľud podporený vodičom
Hodnotenie: T.B. 15 bodov.

ALBERT Moka - POI, maj. Papová N.
Výborné využívanie terénu, hľadanie v štýle plemena, výborné
držanie hlavy, spolupráca s vodičom, v 5.min.vystavuje zver, kľudy dobré
Hodnotenie: T.B.14b.

CHARLIE Chaplin Ares Šarmakan - GS,maj. Radič K.
Hľadanie poľovníckeho typu, dobré držanie hlavy, výborná spolu
práca s vodičom, v 7.min. vystavuje pernatú, po vzlietnutí kľud podporený vodičom, po výstrele kľudný
Hodnotenie T.B.13 bodov

NICE Vis Tranquilla  - AS, maj. Kohutová M.
Rýchle hľadanie, výborný štýl, držanie hlavy, spolupráca s vodičk
ou, v 4.min. vystavuje zver, po vzlietnutí je kľud popdporený vodičkou   
Hodnotenie: T.B. 12 b.

OLIVIA Málek Scand. – POI, maj. Málek M.
Ďaleké hľadanie do hĺbky, chýba systém, dobré držanie hlavy,
spolupráca s vodičom dobrá, dvakrát vystavenie bez zveri, v 9.min. vystavenie, oba kľudy dobré
Hodnotenie: B. 10 bodov.

 

                                         

T.A.N.   2.deň 7.4.2019

V nedeľu sa uvedenú skúšku prihlásilo deväť jedincov zo SKPS úspešnosť bola trochu lepšia, nakoľko z uvedeného počtu obstáli štyria psy :

GIPS Biely Kostol – POI - Šteiger Karol

GISA Biely Kostol – POI -Kožuško Roman

AURA of Louise

Dark House of Gordons -  GS - Čajkovič Roman

OLIVER Twist Scand. POI - Peťková Martina

 

KONTINENTÁLNE STAVAČE :

Najúspešnejším vodičom už viac rokov je u nás p. Zoubek Petr z ČR v tomto roku so psom Wind Golo z Kvítele  - NKS, p.Caltová Zdeňka s Artemis Nord Bohemia Sheram - NKS a p.Svetlíková Jana SR Aemy z Adamovských revírov.

 

Na záver Hlavný rozhodca poďakoval všetkým rozhodcom za ich obetavú prácu v priebehu dvoch dní

a všetkým účastníkom šťastné návraty domov.Korič M.