V dňoch 5.-6.4.2014 Maďarský pointer klub organizoval MFT v Csákvári, cca 50 km od Komárna. Tento MFT bol zároveň aj Memoriálom Petra Rédeya. Peter Rédey, člen Slovenského klubu pointrov a setrov bol súčasne členom aj Maďarského pointer klubu, kde pracoval aj vo výbore klubu.  Peter sa pravidelne zúčastňoval akcií obidvoch klubov až do minulého roku, keď nás po ťažkej chorobe opustil. Maďarský pointer klub (MPC) po veľmi dlhom období zorganizoval Medzinárodný FT a venoval ho práve pamiatke Petra Rédeya. Súťaž prebiehala v revíri, kde je členom Dr. János Gellén, ktorý sa pravidelne zúčastňuje aj súťaží u nás.
 
Súťaž otvorili pani Marianna Gyárfás, predsedkyňa MPC a Ivan Rédey. Na túto akciu Slovenský klub pointrov a setrov venoval pre najlepšieho „angličana“ slovenského alebo maďarského vodiča pamätnú plaketu Petra Rédeya.
 
Súťaž posudzovala trojica rozhodcov :
• Marianne Gyárfás (HU)
• Otto Koppitsch (A) - prezident Rakúskeho klubu anglických stavačov
• Marián Konečný (SK)
V sobotu štartovalo 21 psov (17 psov FT pár, 1 pes FT solo, 2 psy Derby pár, 1 pes Derby solo), v nedeľu 23 psov (18 psov FT pár, 1 pes FT solo, 2 psy Derby pár, 2 pes Derby solo) z Maďarska, Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Najväčším kladom bolo, že skoro každý pes mal možnosť prísť do styku so zverou.
 
Výsledky :
MFT páry, 5.4.2014 :
• Betty, pointer – suka, vodič Andrea Jost, Rakúsko – 18 b., Exc., CACT, CACIT
Betty prehľadávala pridelený terén systematicky, ďaleko s výborným držaním hlavy a pohybom typickým pre plemeno, korektný bod na jarabiciach v 4. a v 15. minúte, jediné čo sa jej dalo vytknúť, mohla mať trochu hlbší záber pred vodičom
• Solid Gold´s Ultima, pointer – suka, vodič Marko Gross, Rakúsko – 15 b. VD
 Rýchle, ďaleké hľadanie v štýle pointra, menej systematické, viacej zabieha dopredu, korektný bod na jarabici v 5. minúte
• Bery Richard Slovakia, pointer – suka, vodič Maroš Kvasňovský, SK – 14 b., VD
 Veľmi rýchle, ďaleké, pomerne systematické hľadanie s korektným držaním hlavy, nie vždy dobre točí proti vetru a preto zachádza aj za vodiča, v 1. minúte korektný bod na jarabici, v 4. minúte sekunduje partnerovi, 2x vystavuje bez preukázania zveri
• Sáregresi Foreign Envoy, pointer – pes, vodič Gerulf Hartmann, Rakúsko – 11 b., VD
Pomalšie, ťažšie hľadanie poľovného typu s dobrým držaním hlavy,  v 4. minúte korektné vystavenie jarabice, v 1. a v 15. minúte sekunduje partnerovi
 
MFT páry, 6.4.2014
• Tiszató Menti Fulmine, pointer – suka, vodič Noveczki Katalin, Maďarsko – VD1
 Výborný bod na jarabiciach v 3. minúte, ďaleké, systematické hľadanie v pohybe typickom pre plemeno, hlava nad úrovňou chrbta, otočky proti vetru, po ukončení behu je partner mimo vplyv, preto dlhšie trvá, kým sa suka dá privolať, a to ju odsúva z hodnotenia výborný
• Csillahegyi Foltos Iphigenia, pointer – suka, vodič Ignácz Judit, Maďarsko – Dobrý 2
Hľadanie systematické, v menšom tempe, suka častejšie prerušuje hľadanie, pohyb nie veľmi typický pre plemeno, 2x vystavuje bez preukázania zveri, v závere behu korektný bod na jarabiciach
• Sáregresi Foreign Envoy, pointer – pes, vodič Gerulf Hartmann, Rakúsko – Dobrý 3
Nesystematické hľadanie poľovného typu, korektný bod na jarabiciach
• Bery Richard Slovakia, pointer – suka, vodič Maroš Kvasňovský, SK  - neobstál (vyráža zver)
• Jessika Gigi Scandiaca, pointer – suka, vodič Hazuchová Anna, SK – neobstál (veľmi dobrý začiatok behu, následne poľavuje hľadanie, stráca tempo)
 
MFT sólo, 6.4.2014
• Chocolate Ellie Scandiaca, pointer – suka, vodič Zattovicz Roman, SK – veľmi dobrá
Systematické rýchle hľadanie s dobrým záberom do šírky, 2 x vystavuje naprázdno, následne po zmene terénu, nakoľko pridelený terén skončil, v novom teréne vystavuje jarabicu, po výstrele korektná, 
 
Derby páry, 6.4.2014 
• Solid Gold´s Virus, pointer – pes, vodič Ignácz Judit, Maďarsko – výborný 1
Mladý pes ďalekého hľadania s výborným držaním hlavy a pohybom typickým pre plemeno, výborne reaguje na zmeny vetra, 1 x korektný bod na jarabice, 1x sekunduje partnerovi  
 
Na základe dohody rozhodcov ako najúspešnejší slovenský alebo maďarský pes bola vyhodnotená suka pointra Tiszató Menti Fulmine, vodič Noveczki Katalin, Maďarsko, ktorá získala plaketu Petra Rédeya venovanú Slovenským klubom pointrov a setrov. Ako najúspešnejší pes dvojdňovej akcie špeciálnu cenu Maďarského pointer clubu získala suka pointra Betty Andrei Jostovej z Rakúska, ktorá v priebehu týchto dvoch dní získala najvyššie ocenenie. Z pohľadu všetkých zúčastnených bola táto akcia hodnotená veľmi pozitívne a MPC plánuje Medzinárodný FT usporiadať aj budúci rok.
 
Marián Konečný