V upršanom počasí sa predstavilo 24 psov anglických aj kontinentálnych stavačov. 
 
Výkony posudzovali :
• Balogh Ladislav (HR)
• Konečný Marián
• Nagy Zoltán
• Adámek Martin
 
Ráno sa prezentovali nasledovné počty účastníkov :
Národný Field Trial – anglické stavače, páry – 5 prihlásené, obstál 1
Národný Field Trial – anglické stavače, sólo – 3 prihlásených, obstál 1 
Národný Field Trial – kontinentálne stavače, sólo – 5 prihlásených, obstál 1
Derby – anglické stavače, sólo – 5 prihlásených, obstál 1
Derby – kontinentálne stavače, sólo – 2 prihlásené, obstál 1
T.A.N. - anglické stavače - 4 prihlásené, obstáli 0
 
s nasledovnými výkonmi :
 
Národný Field Trial – anglické stavače, páry
Jamal Gigi Scandiaca, POI, Kvasňovský M. – pomalší, ťažší beh, v priebehu hľadania vynecháva jarabicu, ktorú po preletení vystavuje, Bon 9b.
Afra Richard Slovakia, POI, Rédey I., - hľadanie menej systematické s dobrým držaním hlavy,  s partnerom prechádzajú pár pernatej, neobstála
Berry Richard Slovakia, POI, Kvasňovský M., - ďaleké rýchle hľadanie s horším systémom a otočkami dolu vetrom, s partnerom prechádzajú pár pernatej, neobstála
Jessica Gigi Scandiaca, POI, Hazuchová A., dobré hľadanie, bez väčších chýb, počas behu 1x šanca na pernatú, nevyužíva ju, sekunduje partnerovi, neklasifikovaná
Dasty z Luhové seče, AS, Pál J. – hľadanie poľovného typu, bez väčších chýb, neklasifikovaný
 
Národný Field Trial – anglické stavače, sólo
Ted, AS, Pál J. – systematické hľadanie s dostatočným záberom v štýle plemena, 1x korektný bod na jarabiciach, Exc, 17 b., CACT
Aireen Cabalia, POI, Madleňáková N. – veľmi dobre začína hľadanie, s dostatočným záberom, rýchle hľadanie, v ďalšej časti často prerušuje, očakáva podporu vodič, prestáva behať, neobstála
Chocolatte Ellie Scandiaca, POI, Zattovicz – systematické ďaleké hľadanie, 2x značí zver,  2x vystavuje naprázdno,neklasifikovaná
 
Národný Field Trial – kontinentálne stavače, sólo 
Hassan Max Zoani, MKS, Čech M. – Bon – 8.b
 
Derby – anglické stavače, sólo
Amaretta Vernum Ventulus, POI, Knapp Ľ. – menej systematické hľadanie s korektným pohybom, veľká snaha nájsť zver, slabšie kľudy, na už prehľadanom teréne 2x vystavuje pernatú a 2x nachádza zajaca, TB 12 b.
Sáregresi Pointerland Athos, POI, Pál J. – pomalé hľadanie poľovného typu, často značí zver, mladý pes, hľadanie primerané veku, neklasifikovaný
Arwood Blackmoor´s Shadow, GS, Pjatek S. – začal pomerne dobre, 1x možnosť vystavenia na páriku jarabíc, ktorú nevyužíva, ku koncu ustal v tempe a skrátil hľadanie
Klif Speedy Boy Scandiaca, POI, Guštafík J. - pomerne rýchle hľadanie, menej systematické, s veľkým záujmom o nájdenie zveri, neklasifikovaný
Barbie Karpatský Sokol, POI, Weiss F. – vynikajúci pohyb s výborným držaním hlavy, veľmi dobrý systém, 1x vynecháva párik jarabíc, v závere behu nachádza ďalší pár jarabíc, ktoré vystavuje, po výstrele odmieta pokračovať v hľadaní, neobstála
 
Derby – kontinentálne stavače, sólo – 2 prihlásené
Bonet zo Zelenej aleje, MKS, Dovičovičová J. – Bon, 7 b.
 
 
T.A.N. - anglické stavače – zúčastnili sa :
Abbey Wild Shamrock, IS, Cerovský L.
Apollo Mandygold, AS, Dovičovičová J.
Faust z Pántikov, AS, Simandel K.
Nela Somola, POI, Gašparík T.