Na základe plánu práce SKPS  usporiadal  v hore uvedenom termíne LFT v PS Lúky Malý Cetín.  Za veľmi pekného letného počasia sa zišlo  19 vodičov so svojimi psami na chate PS. Na štartovnú čiaru sa po vylosovaní  postavilo  12  našich plemien a 7  kontinentálnych stavačov.

 

 

 

Útulná chatka v peknom prostredí svojím interiérom a prítomnosť členov domácej PS nás milo potešili, čím nám prispeli k dobrej nálade a vytvorili atmosféru aká by mala byť na každých kynologických podujatiach.
Presto všetko, že členovia v malom Cetíne robili kynologickú  akciu prvý krát a mali obavy zhostili sa svojej úlohy veľmi dobre za čo treba poďakovať ich predsedovi a  poľovnému hospodárovi p. Javorčíkovi  ktorý bol od mojej prvej návštevy hlavným aktivistom pri výbere revíru a zabezpečenia starostlivosti o nás všetkých v priebehu dňa.

I keď je to rozlohou malá PS krytiny a poľnohospodárske kultúry sú tu dostačujúce ak ešte k tomu pridáme dostatok drobnej zveri   pre mnohých bolo množstvo srstnatej kameňom úrazu myslím si že to  bolo jedno z podujatí ktoré môžeme zaradiť medzi tie lepšie lebo uspeli len dobre pripravení jedinci čo pre náš klub a chov je prioritné.

Nakoľko pri prvom jednaní nám v Cetíne dali prísľub na realizáciu aj nášho posledného FT v roku musíme počkať na výsledok poľnohospodárskych prác pretože bez krytín nemožno naše skúšky realizovať. Na základe tejto pravdepodobnej skutočnosti Vás chcem požiadať ktorí máte možnosti v prípade negatívneho dopadu v Cetíne o zaistenie priestoru niekde inde poprosím o informáciu.

Na tomto podujatí posudzovali rozhodcovia : Korič M, Dugovič I, Ing.Konečný M a Války Z. Plemenná skladba na týchto skúškach bola nasledovná  : POI  - 10 ,  AS – 1 , IČB -  1 , GS – 1, MKS -4 , NKS -2 ,  MMS -1.
Psy štartovali v nasledovných behoch  :   dva rozbehy boli v pároch kde štartovali štyria POI,  FT-sólo štartovali dvaja psy, derby sólo  päť psov a T.A.N.- jeden pes. Kontinentálne stavače všetci sólo. V kontinentálnych získala suka NKS   VENERA  p.Ing.Takácsa  v.d.  13.b., BONNET   MKS Ing. Dovičovej  v.d. 11.b..

Prácu naších plemien máte s podrobným popisom k nahliadnutiu.


NFT  -páry

1.    Pár
Jamal Gigi Scandiaca, Maroš Kvasňovský, pointer
Menej systematické hľadanie, viac zabieha dopredu, menej do strán, častejšie točí dolu vetrom, hľadanie v pohybe typickom pre plemeno s nižším držaním hlavy, v rukách vodiča,
Nemal možnosť vystaviť,
Neklasifikovaný

Jessica Gigi Scandiaca, Anka Hazuchová, pointer
Systematické hľadanie s korektným pohybom a držaním hlavy, mohla by mať trochu širší záber, v dobehu 1x vystavuje bažanta, kľudná pred zverou aj po výstrele, v rukách vodiča
Výborná 2, 17 b., Res CACT

2.    Pár
Berry Richard Slovakia, Maroš Kvasňovský, pointer
Priestranné hľadanie s výborným pohybom a držaním hlavy, 1x vystavuje bez preukázania zveri (z vystavenia odbieha za zajacom), nesekunduje vystavujúcemu partnerovi,
Neobstál

Solid Gold´s Volutto, Bencze Attila, pointer
Systematické hľadanie vo vysokom tempe s pohybom typickým pre plemeno, 1x vystavuje pernatú, kľudný po výstrele aj pred zverou, v dobehu 1x sekunduje partnerovi
Výborný 1, 18b., CACT

FT – Solo

Ted – AS, Pál Jozef
Systematické hľadanie s veľkým záberom do strán, pomalšie hľadanie, chýba väčšie tempo, nižšie držanie hlavy, počas hľadania viackrát značí, ale situáciu rieši sám, bez podpory vodiča, 1x vystavuje pernatú, korektný pred zverou aj po výstrele,
Veľmi dobrý, 14 b.

Aireen Cabalia, Madleňáková Naďa, pointer
Nesystematické hľadanie v pohybe typickom pre plemeno, viac dopredu ako do strán, mnoho vynechaného priestoru, menej v rukách vodiča,
Neklasifikovaná

Derby solo

FOREIGN AFFAIR REDDEER, Drozdová Beáta, ISČB
Pomalšie, menej systematické hľadanie, s korektným pohybom a výborným držaním hlavy, 1x preháňa zajaca
Neklasifikovaný

Amaretta Vernum Ventulus, Ľuboš Knapp, pointer
Výborné hľadanie v štýle príslušnom pre plemeno s výborným držaním hlavy, viackrát značí unikajúceho bažanta, po vzlietnutí ide za zverou a prináša ju, po výstrele korektná
Neobstála

Esquire Merlin Áres Šamarkan, Viktor Mára, gordon setter
Pomalšie, menej systematické hľadanie poľovného typu, 1x vynecháva pernatú
Neklasifikovaný

Bela Richard Slovakia, Richard Nagy, pointer
Pomalšie, systematické hľadanie s dobrým pohybom a držaním hlavy, viackrát značí, ale situáciu rieši sama, 1x vystavuje pernatú (malý bod), kľud s podporou vodiča
Veľmi dobrá, 12 b.,

Sáregresi Pointerland Athos, Pál József, pointer
Mladý pes menej v rukách vodiča, 2x hlasito štve srstnatú zver
Neobstál