Po malej odmlke v peknom jesennom počasí nás opäť privítalo PZ Parná Biely Kostol vo svojom poľovníckom areáli vďaka nášmu členovi p. Adámkovi Martinovi  na  JFT Anglických a kontinentálnych stavačov. Po administratívnych úkonov sa dostavilo na tento uvedený FT  11 anglických stavačov a 12  kontinentálnych stavačov. Rozhodcovský zbor bol v zložení HR Pál Jozef, Korič Marian, Adámek Martin a Války Zoltán.

Uvedení psy v prevažnej miere  štartovali jednotlivo a iba dvaja psy v pároch a to POI JESICA Scandiaca - p. Hazuchovej  a AIREEN Cabala  - p. Madleňákovej tento pár začal vo veľkom štýle tak ako to má byť  dobré priestorné hľadanie s pohybom zodpovedajúcim plemenu s dobrým nosením hlavy dobrým využívaním terénu. Pri detailnejšom hodnotení jednotlivých psov suka Jesica sa dopustila prípustných chýb že nám 1 x vystavila na prázdno a podarila sa jej aj otáčka dolu vetrom ale druhý krát nám vystavila  pevne s pekným postupovaním a kľudom pred zverou a po rane s dobrou poslušnosťou za čo získala hodnotenie  TB-  12 b. POI p.Madleňákovej  oproti predchádzajúcim ročníkom urobil veľký pokrok v  hľadaní využívaní terénu, pohybe , štýle a držania hlavy doplatil na veľký záber kedy majiteľka nestačila dobehnúť pri vystavovaní a on to využil - začal štvať a nevrátil sa do limitu preto  neobstál  tejto dvojice chýbal len kúsok športového šťastia k úspešnému ukončeniu verím že v jarných mesiacoch budú úspešní.
Derby bežal POI  KLIFF Speedy Boy Scandiaca – p. Guštafík J. pes mal dobrý pohyb, držanie hlavy mohol lepšie využívať terén, otáčka dolu vetrom, dvakrát nám pevne vystavil pred zverou a rane kľudný preto bol hodnotený  TB  11 b.
Na T.A.N- sa nám prihlásili traja psy  POI  VALLA z Měšínské hájovny s vodičom  p.Vitekom I. táto sučka nesplnila naše požiadavky v štýle, pohybe, držaní hlavy mala možnosť vystaviť preto neobstála.
IČBS  BEATRICE Valiant Hunter  p. Šteliara J. veľmi slabé hľadanie, slabý pohyb, o štýle obdobne mala možnosť vystaviť čo nesplnila a štvala preto neobstála začínajúcemu vodičovi sme vysvetlili že je potrebné pokračovať a úspech sa dostaví.
IS   VELIKA  Redweer s vodičkou Ing. Šlachtovou D. vzhľadom na to že som ju mal možnosť posudzovať na prvom FT  musím konštatovať že nastala veľká negatívna zmena v pohybe , štýle, držaní hlavy nehovoriac o možnosti vystavenia a štvaní preto neobstála.
Z kontinentálnych stavačov v našej skupine  MKS Aiden z Gesaiovho dvora p.Ďurďoviča J. i keď je pes ktorý v tomto roku odbehal viac ako 1O súťaží bol pre mňa veľkým sklamaním chyby v pohybe v štýle  s dostatkom zveri preto neobstál.
SHS  AIDA  Actanon Verba s vodičom p. Bílim P.na prekvapenie veľmi rychlá dobré nosenie hlavy nevyužívala vietor,otáčky dolu vetrom  v časovom limite nenašla zver hoc jej tam bolo viac ako dosť a nedokázala s ňou prísť do kontaktu preto nebola klasifikovaná
Po týchto peripetiach sme si na záver s Martinom zgustli i keď nie na naších  plemenách  na Francúzskom stavačovi - vzrastom malý ktorý bežal  v tých miestach vďaka jeho veľkému a rýchlemu  záberu  kde  ostatní psy nezabodovali on po nich predviedol veľmi ukážkovú prácu za čo získal EX  18 bodov.
Druhá skupina rozhodcov na čele s HR  p.Pálom J. a p.Válkym Z. jednotlivcov nasledovne :
IČBS  - BORRY Vailant Hunter  s p. Kohútovou M. z ČR  suka s vynikajúcim štýlom hľadania, výborným držaním hlavy, bezchybnými otáčkami v 13 min. prechádza zver po vyčerpaní časového liminu NEKLASIFIKOVANÁ.
POI  QULLER Lokovho Lámu  s vodičkou  Dvorskou L. kratšie hľadanie,menej systematické v 5  min. vystavuje pernatú ktorú štve a nedá sa odvolať preto NEOBSTÁL.
POI  BELLA Richard Slovákia p. Nagy R. dobrý štýl, časté overovanie pachov vo 4 min.vystavuje jarabice pri príchode vodiča opúšťa vytavovanie preto NEOBSTÁL
POI  AMARELLA Vernum p. Knapp L dobrý štýl, držanie hlavy v 3. min. vystavuje jarabice po výstrele sa nedá ovládať a chytila  jarabicu preto NEOBSTÁLA.
POI  CHOCOLATE Ellie Scandiaca s vodičo Zattiviczom R. dobrý štyl, dostatočný záber, držanie hlavy, 2 x vystavuje na prázdno po vyčerpaní časového limitu neprišla do zveri preto bola NEKLASIFIKOVANÁ.
MKS  HASAN Max Zoani  p. Čech  všetky parametre spĺňa  v časovom limite nedošiel do zveri preto NEKLASIFIKOVANÝ
MDrS  ZOLDMÁLI  Zala  p. Miczek Z.s uka s dobrým štýlom v 11. min. vystavuje jarabice po rane a pred zverou kľudná, dobrý záber, nosenie hlavy ocenená  EXELENT   16.b.
MDrS   ZOLDMALI Lepke  vodička p. Miczek Z. suka dobré nosenie hlavy dobrý štyl v 6. min. vystavuje jarabice po rane a pred zverou kľudná ocenená  v.d. 15.b.
NKS  AROXI od Gloženiča  p. Bíly P. pes štve zver nedá sa odvolať preto NEOBSTÁL
SHS ARMAXi p. Bíly P. štýl dobrý v časovom limite nenachádza zver preto je NEKLASIFIKOVANÝ
MKS AGUS  v.Alten Pressburg  p. Lipták I. menší záber v 5. min. vystavuje jarabice kľudný  ocenený V.D.13 b.
WKS  ATREY Forever p. Varga M.ČR   dobrý štyl,nosenie hlavy v časovom limite nenašiel zver preto bol NEKLASIFIKOVANÝ.
NKS ZISTIN od Legeta  p.Ing Takács Z. štýlová súka v 4. a 6.min.vystavuje jarabice s výborným ukončením ocenená EXCELENT  18 b.CACT
NKS VENERA od Legeta  p. Ing Takács Z. suká v plnom nasadení v 7 min. vystavuje jarabice s korektným ukončením ocenená EXC   17 b.   R.CACT.
MMS  IVO ze Skalné Pláne  vodička p. Braníková J. pes s dobrým nosením hlavy primeraný pohyb dobré nosenie hlavy v 4 min. vystavuje jarabice po výstrele kľudný   ocenený  V.D.  12 b.

 


Spracoval  : Korič