Do súťaže sa prihlásilo 11 psov, z toho jeden pes do obidvoch súťaží.  Umiestnenie podľa výsledného počtu bodov je nasledovné:


Súťaž o najúspešnejšieho pracovného psa za rok 2014
1.    POI - CHOCOLATE ELLIE SCANDIACA , maj. Roman Zattovicz, 165 bodov
2.    AS – TED CANI DA FERMA, maj. Jozef Pál, 130 bodov
3.    POI – JESSICA GIGI SCANDIACA, maj. Ing. Hazuchová Anna, 90bodov

4.    POI – ALADEMA  JOJO, maj. Ing. Marián  Gyepes, 40 bodov
5.    POI – NELA SOMOLA, maj. Tomáš Gašparík,  35 bodov


Súťaž o najúspešnejšieho výstavného psa za rok 2014

1.    POI – SÁREGRESI POITERLAND ATHOS, maj. Jószef Pál ,  455 bodov
/pes nie je zapísaný v slovenskej plemennej knihe, je zapísaný ako zahraničný pes/

1.    IS - MIA JAY SLOVAK BASE, maj. Mgr. Sojková Dagmar, 361bodov
2.    AS – ADONIS MANDYGOLD, maj. Jozef Pravda, 334 bodov
3.    IS – WELIKA REDWEED, maj. Ing. Šlachtová Dagmar, 290 bodov

4.    AS – TIARA SIMARILION, maj. Valušková Radoslava, 252 bodov
5.    POI – JASPER GIGI  SCANDIACA, maj. MVDr. Zoltán Benko, 211bodov
6.    POI – NELA SOMOLA, maj. Tomáš  Gašparík, 122 bodov


Prví traja z každej kategórie budú ocenení na Výročnej členskej schôdzi.
Srdečne Vám gratulujeme k Vášmu umiestneniu a želáme Vám veľa úspechov pri ďalších kynologických podujatiach.