Hore uvedený Pohár  je prístupný pre všetky plemená stavačov bez ohľadu na vek a absolvované skúšky a pre malé plemená a retrívre  ktoré môžu absolvovať lesné a vodné skúšky.
 
 
Už po štvrtýkrát sa v ranných hodinách zišli vodiči z rôznych kútov Slovenska a ČR v Budmericiach na túto súťaž. Počet 24 jedincov na LSS a 26 na ŠVP so svojími vodičmi napovedal  hneď v úvode o veľkom športovom zápolení medzi plemenami a vodičmi. Plemenná skladba pozostávala z GS, POI, NKS, WKS, ČF,MKS, SHS a WŠŠ. Z našich plemien štartoval Archie Princ Pearl  Moravia – GS z ČR, ktorý je synom Atreia z Tomaníkových vŕškov ktorého viedol Ivo KORVAS z Kunovíc, CORNELA z Kráčic – POI  viedol Tomáš Konečný z Blatného, PARTA WK-SB  - POI predvádzal p. Ladislav Berecz z Veľkého Medera  a NESTORA Somola – POI –predvádzal Korič Marian.
 
 
 
Niektorí vodiči sa prihlásili iba na jednu skúšku a prevažná väčšina na obe.  GS- ARCHIE získal na ŠVP I.cenu so 91 bodmi, v druhý deň mal smolu v lese nakoľko prepolovaný pes nezvládol disciplínu kľud na stanovišti. POI – CORNEL s mladým začínajúcim vodičom prihlásený na ŠVP uspel v I.c s 88 bodmi kde získal v disciplíne Sliedenie za živou kačicou známku 4. POI –  PARTA   WK-SB, ktorého v našom klube predvádzal najstarší vodič p. Berecz L. odviedol kus chválihodneho výsledku nakoľko získal aj v lese aj na vode  I.ceny a v lese  212 bodov čo musím vyzdvihnúť že dokázal na Farbe získať známku 4 ako oznamovač čím zahanbil aj skúsených vodičov, na vode získal 105 bodov v I.c. POI- NESTOR Somola  obhájil dobré meno naších plemien nakoľko skončil v celkovom poradí II. a získal ocenenie Najlepšia práca na vode s plným počtom bodov 108 a v lese s jednou trojkou  260 bodov. Všetkým naším úspešným  členom srdečne gratulujem a ďakujem za dobrú reprezentáciu a prajem si aby naší mladí vodiči  našli odvahu na prezentáciu na všetkých skúškach.
 
 
Pri záverečnom hodnotení najúspešnejšími vodičmi boli MUDr. Debrovský Jarolím z Diakoviec z NKS z Vikom z Bilice ktorý získal ocenenie Najlepšia práca v lese bol predvádzaný ako hlasič, druhý Nestor Somola ako som už uviedol a tretí v poradí bol Leo z Fančali s vodičom Koleničom Jánom.