Tradičné ukončenie skúškového obdobia pre SKPS na základe plánu práce sa konal v Bielom Kostole uvedený JFT za vlhkého ideálneho počasia nakoľko pri zahájení nám začalo v priebehu celého dňa  svietiť slnko. V ranných hodinách na poľovnícku chatu PZ Parná Biely Kostol sa začali schádzať vodiči so svojimi psami. Pri pohľade na prezenčnú listinu štartujúcich ma počet  26 psov potešil medzi nimi boli vodiči z Maďarska a ČR.
 
 
Zloženie štartujúcich psov bolo nasledovné :  GS – 2, IS – 4, IRWS – 1, POI -9, v kontinentálnych stavačov: EB -2, SHS -2, NKS -2, SGS – 1, WKS – 1, MKS – 1, ČF – 1. Zver použitá na posúdenie psov boli  jarabice a bažanty porasty boli repkové ktoré boli už pre nižších psov dosť problematické nakoľko rosa v ranných hodinách  im to strpčovala na strane druhej sa tam nachádzala aj prirodzená divá zver na ktorej sa mnohým vodičom podarilo získať dobrý bod.
 
 
 
Rozhodcovský zbor posudzoval nasledovne naše plemená HR p. Adámek M. a p. Jánsky P. a kontinentálne p. Mešťánek F. a Juhás L.
 
 
 
Jednotlivé práce boli nasledovné :
SOLO:
 
Alan z Roroka   POI  vodič  Číč Jozef  
 
Menej priestorné hľadanie, otačky dolu vetrom, menej systému, pohyb dobrý, dobrá spolupráca s vodičom,2 x vystavil bažanta po zveri a rane kľudný.
Hodnotený   8 bodov známka DOBRÝ 
 
 
 
Athos Saregresi POI vodič Pál Jozsef
dobré hľadanie v štýle plemena, viac prehľadáva vľavo, dobrý pohyb v štýle plemena, dobre spolupracuje s vodičom, 1 x vystavenie bez zveri, dlhšie sledovanie stopy, následné vystavenie bažanta pokoj po zveri a rane dobrý. 
Hodnotený  11 bodov známka  VEĽMI DOBRÝ.
 
Chocolate Elie Scandiaca    POI vodič Zattovicz Roman
dobré využívanie terénu a vetra,hľadanie v štýle plemena dobré držanie hlavy, s dobrým kontaktom, nenachádza zver. 
NEKLASIFIKOVANÁ. 
 
Foreing Affair REDDEER  IRWS vodička Ing. Drozdová Beata
dobré priestorné hľadanie s využívaním vetra, v 5.min. skracuje hľadanie a spomaľuje potom znovu nasádza rýchlosť, dobrá súhra  v časovom limite nenachádza zver preto je
NEKLASIFIKOVANÝ.
                           
Saphíre Jay Slovák Base  IS vodič  Nagy Zoltán
výborné využívanie terénu s výborným hľadaním, dobré držanie hlavy, pohyb v štýle plemena, dobrý kontakt s vodičom v časovom limite nenachádza zver preto je 
NEKLASIFIKOVANÁ.
 
Keep Smiling Kate Scandiaca POI vodička Varechová Kristína
ďaleké priestorné hľadanie, v 5. min vystavuje na prázdno, pred srstnatou v prvej fáze kľudna a v zapätí za ňou vyráža a dostáva sa mimo vplyvu vodiča preto je 
ELIMINOVANÁ.
 
SKUPINA PÁRY :
 
Lennox Scandiaca  POI  vodič Pál Jozsef
výborné priestorné hľadanie v štýle plemena, dobre nosenie hlavy s dobrým kontaktom s vodičom, nenachádza zver preto je 
NEKLASIFIKOVANÝ
 
Megi Scandiaca   POI vodič Zattovicz Roman
výborné ďaleké hľadanie, pohyb, štyl držanie hlavy, všetko zodpovedá v rámci plemena,výborná spolupráca, v 5.min. vystavuje jarabicu pred zverou a po výstrele kľudná.
Hodnotená 12 bodov VEĽMI DOBRÁ.
 
 
 
Bela Richard Slovákia  POI vodič Nagy Richard
dobre využíva priestor a vietor, pohyb v štýle plemena, 1 x vystavenie bez preukázania zveri v časovom limite nenachádza zver preto je 
NEKLASIFIKOVANÁ.
 
Copper´s Magic GLIMMER IS  vodička Gloneková  Bronislava
krátke a pomalé hľadanie v 10 min. prestáva hľadať, počas pohybu zabiehanie za vodičku preto je 
ELIMINOVANÝ
 
SKUPINA  T.A.N.
 
Arko z Hlubockého úvozu  POI vodička Putnoková Iva
výborné priestorné hľadanie, dobrý štýl, výborná spolupráca, vystavenie s dobrým postupovaním a kľudom hodnotený
OBSTÁL.
 
 
 
Barristan Blackmoor's Shadow GS vodič Valiga František
priestorné hľadanie s dobrým štýlom, slabšia poslušnosť, vystavil bažanta s krátkym postúpením a kľudom po vzlietnutí hodnotený  
OBSTÁL.
 
 
 
Misty Bird Hunter Scandiaca POI vodič Ing.Fik Martin PhD.
dobré ďaleké hľadanie, pohyb nosenie hlavy v štýle plemena, vystavenie bažanta po výstrele a pred zverou kľudná 
OBSTÁLA
 
 
 
Amellie Dark House of Gordons GS vodička Benkovská Naďa
dobré priestorné hľadanie,slabšia poslušnosť, po navetrení stopy bažanta sa nasádza na ňu a následne ho vyráža preto
NEOBSTÁLA.
 
Stellar Closters Jay Slovak Base  IS  vodič Nagy Zoltán  
dobré systematické a priestorne hľadanie výborný štýl  a držanie hlavy, výborná spolupráca, perfektné vystavenie a postúpenie s preukázanými oboma kľudmi hodnotený
OBSTÁL
 
Copper's Snowkittin   IS  Gloneková Bronislava  
pes s veľmi slabým záujmom nájsť zver bez pohybu, viac sa zaujímal o myšie hniezda preto bol hodnotený
NEOBSTÁL
 
Pri celkovom hodnotení  našich plemien  môžeme konštatovať spokojnosť nakoľko 43,75 % úspešnosť hovorí sama za seba i keď sa to týka psov ktorí obstáli v T.A.N. nakoľko už splňajú účel prínosu je len na vodičoch aby nezaspali na vávrinoch.
V kontinentálnych stavačoch si mohli diváci  zgustnúť na výkonoch dvoch bretónskych stavačoch ktorí odviedli pekný výkon aj keď ako som v úvode spomenul výška porastu im nebola moc dobrá v rámci rosy . JOVINKA  predvádzal p.Nagy Z. ktorý hneď v úvode vystavil 4 ks bažantej zveri za ktorou elegantne postupoval po vzlietnutí a výstrele kľudný získal  hodnotenie 14 bodov a VEĽMI DOBRÝ. Druhého bretónskeho stavača predvádzala sl.Janíková Petra z ČR  pes v 9.min.vystavil jarabicu za ktorou postupuje po vzlietnutí a výstrele kľudný a však pri prinášaní z vody mali smolu preto neobstáli.          
Na záver mi dovoľte aby som i touto cestou poďakoval všetkým naším členom ktorí v tomto roku predvádzali úspešne naše plemená za ich reprezentáciu a poprial do ďalšieho roku hodne zdravia a optimizmu pri výcviku tak isto všetkým PZ ktoré nám poskytli revíri a starostlivosť o nás a v neposlednom rade sponzorom ktorí nám akoukoľvek čiastkou prispeli na naše akcie.  
 
Korič Marián