Po roku sme sa opäť stretli na letnom Národnom Field Triali, ktorý sa uskutočnil  v revíri PZ Lúky v Malom Cetíne. Prihlásených bolo 20 stavačov, z toho 13 anglických a 7 kontinentálnych. Počas celého dňa bolo slnečné a veľmi horúce počasie, ktoré sťažovalo práce psom a aj posudzovanie rozhodcom. Skúšky posudzovali Marián Konečný a František Mešťánek (kontinentálne stavače a anglické stavače NFT) a Zoltán Války s Jozefom Pálom (anglické stavače Derby a TAN).

Z 20 prihlásených psov obstálo 7 psov, z toho v kategórii T.A.N. 4 psy.

NFT – sólo (3 psy)

GS Taransay Alexander, vodič. J. Surma, (PL)

Ďaleké, pomerne rýchle hľadanie v dobrom štýle, menej systematické, 1x korektné vytavenie, pokojný po výstrele, pokoj pred zverou s podporou vodiča – DOBRÝ – 9 bodov

 

ISČB Foreign Affair Reddeer, vodič B. Drozdová

Výborné hľadanie s typickým pohybom a v štýle plemena, v 7. min. skracuje až prestáva hľadať, chýba kondícia, Neobstál

 

Poi Sáregresi Pointerland Athos, vodič J. Pál

Hľadanie poľovného typu, v priebehu hľadania 1 vystavuje bez preukázania zveri, 1x ide za zdvihnutou zverou, ktorú vyrazil a následne chytil. Neobstál

 

DERBY – sólo (3 psy)

Poi Ornella Somola, vodič. G. Schindler, (AU)

Suka menej systematického hľadania, otočky dolu vetrom, 1x vystavuje bez preukázania zveri, po 5. minúte stráca tempo, Neobstála

 

IS Saphire Jay Sloka Base, vodič D. Sojková

Suka po prvej minúte vyráža pernatú zver, následne naráža na srstnatú, ktorú štve a nedá sa odvolať, neobstála

 

Poi Lennox Scandiaca, vodič J. Pál

Pohyb v štýle plemena, nedostatočne využíva pridelený terén, hlasité prejavy pri hľadaní. Neobstál

 

T.A.N. (Test de aptitudes naturales) – sólo (7 psov)

 

AS Gretta Morison, vodič. V. Šmelko

Suka dostatočne využíva pridelený terén, po výstrele kľudná, 1x vystavuje pernatú, Obstála

 

GS Berenica Blackmoor´s Shadow, vodič K. Miček

Suka dobrého hľadania a systému, po výstrele kľudná, z veľkej vzdialenosti vystavuje pernatú, výborne postupuje, po vzlietnutí zveri pokojná, obstála

 

IS Beuty Belly the Red-Hot Star, vodič K. Chudý

Suka slabšieho hľadania, na veľmi krátku vzdialenosť, po výstrele kľudná, veľmi naviazaná na vodiča, chýba samostatnosť, neobstála

 

IS Cooper´s Snowkadin, vodič B. Gloneková

Suka menej systematického hľadania, časté povzbudzovanie vodičom, hľadanie krátke, neobstála

 

IS Stellar Cluster Jay Slovak Base, vodič. D. Sojková

Suka s výborným systémom hľadania, otočky proti vetru, nevyužíva šancu na pernatej, nevystavuje, neobstála

 

IS Magic Glimmer, vodič B. Gloneková

Suka systematického hľadania, dostatočne zaberá pridelený terén, v 6. minúte vystavuje pernatú, po výstrele pokojná, obstála

 

IS Bunnhamon Wild Shamrock, vodič R. Macek

Pes korektného hľadania, dobre využíva terén, v 5. minúte vystavuje pernatú, kľudný po výstrele, obstál

 

NFT sólo (kontinentálne stavače) – sólo (5 psov)

 

MKS Aiden z Gessayovho chotára, vodič J. Ďurďovič

Hľadanie menej samostatné, viac na jednu stranu, so striedaním tempa, v 3. minúte vystavuje jarabice, korektný pred zverou a po výstrele, DOBRÝ – 10 bodov

 

NKS Aron od Gložinica, vodič P. Bíly

Ďaleké menej systematické hľadanie s otočkami dolu vetrom, v protivetre vyráža a následne chytá jarabicu, neobstál

 

Bretónsky stavač Xibi z Taranky, vodič M. Andresek (CZ)

Nedostatočné hľadane, neobstál

 

MKS Bastian Puspöki Vadász, vodič R. Lackovič

Krátke atypické hľadanie s častým prechodom do klusu a prerušovaním hľadania, neobstál

 

MKS Bonnet zo Zelenej aleje, vodič J. Dovičovičová

systematické hľadanie s výborným pohybom, 1x korektné vystavenie s dobrým kľudom po výstrele, chýba väčšie nasadenie a vyššie tempo, VEĽMI DOBRÝ  - 15 b.

 

 

DERBY sólo (kontinentálne stavače) – sólo (2 psy)

 

MKS G-Max Nitrianske Janíkovce, vodič P. Radulayová

Pomerne systematické a rýchle hľadanie, preháňa a následne chytá pernatú, neobstál

 

SHS Ajtak Zveroľub, vodič P. Bíly

Hľadanie poľovného typu, systematické, počas hľadania neprichádza do kontaktu s pernatou, neklasifikovaný

 

Psom sťažovalo prácu extrémne počasie, ktoré sa podpísalo aj na jednotlivých hľadačkách. Jediné, čo ma mrzí, že ani jeden rozbeh nebol párový, všetky psy bežali sólo. Podľa vyjadrenia rozhodcov, ktorí posudzovali TAN asi najkrajšiu prácu predviedla mladá suka GS Berenica Blackmoor´s Shadow, takže dúfam, že ju spolu aj s ďalšími mladými jedincami, ktorých sme mali možnosť vidieť, uvidíme na našich nasledujúcich akciách.

 

Na záver by som chcel poďakovať PZ Lúky v Malom Cetíne za prepožičanie revíru a verím že sa tam stretneme aj budúci rok na tradičnom letnom FT nášho klubu.

 

Marián Konečný