Za veľmi pekného jesenného počasia už po tretíkrát nám umožnilo PZ PARNÁ Biely Kostol zrealizovať JFT Slovenského klubu pointrov a setrov za účasti kontinentálnych stavačov. Účasť 20 psov naznačovala hneď pri zahajovaní hore uvedenej akcie veľmi zaujímavé zápolenie jednotlivcov a jedincov štartujúcich v pároch.


Zloženie plemien bolo nasledovné: l ks MKS, l ks ČF, l ks NKS. Veľmi potešiteľná bola účasť a zloženie všetkých plemien nášho klubu a nehovoriac o účasti vodičov zo zahraničia. Angličania mali nasledovné zastúpenie: 3 ks GS, 4 ks AS, l ks IS, 9 ks POI. Do zápolenia v pároch nastúpil GS, IS, AS, a 4 ks POI. Na predvádzanie do triedy sólo nastúpili kontinentálne stavače a 5 ks pointrov, 3 ks AS, 2 ks GS.

Rozhodcovský zbor dal prednostné právo prítomným kontinentálnym stavačom, aby chovatelia našich plemien mohli porovnávať výkony aj iných plemien. Kontinentálne stavače v dvoch prípadoch neuspeli v dôsledku požadovaných nárokoch na príslušné plemeno, ktoré stanovuje štatút skúšobného poriadku pre FT. Veľmi dobrú prácu odviedol ako i v predchádzajúcich rokoch MKS VADASZFAI Zenit s Ing. TAKACSOM Zsoltom, ktorí získali ocenenie 15 bodov v.d.

Pri pohľade na predvádzanie anglických stavačov hneď na úvod môžeme konštatovať, že sa dostávame dopredu, ak hodnotíme priestorné, rýchle hľadanie s dobrým nosením hlavy s pomerne dobrými otáčkami proti vetru. Prestovšetko, že klub sa snaží zabezpečiť dostatok zveri pre účastníkov FT a bolo jej aj tuná dosť, mnohí psi mali smolu, že nedokázali na ňu naraziť, čo ich odsunulo z dobrého hodnotenia. Jednoznačne treba povedať, že úspešnosť na FT si vyžaduje výcvik aj na komorovanej zveri, ktorá je dostupná po všetkých stránkach aj začínajúcim cvičiteľom.

Najúspešnejšou dvojicou v sólo hľadačke bol Ing. Konečný Marián s pointrom LARGO Somola (POI), ktorý získal ocenenie výborný l8 bodov a titul CACT. Ďalším úspešným vodičom bol p. Rajček Miroslav so svojím AS DARO z Pántikov, ktorí obdržali ohodnotenie veľmi dobrý so 14 bodmi. Pri celkovom hodnotení ostatných vodičov, ktorí súťažili, musíme konštatovať, že ich slabinami bola poslušnosť a vystavovanie, pretože veľa psov sa dostalo mimo vplyvu vodiča a vystavovanie naväzovalo systému hľadania. Je len na vodičoch, aby si tieto postrehy zobrali k srdcu a ďalší výcvik nasmerovali daným smerom.

V triede páry - couple, boli zostavené dvojice nasledovne: BARBIE z Jastrabieho lesa (GS) - Čajkovič, UŠAN z Mešínské hájovny - Palko, tento pár obojstranne vystavil 3 x naprázdno a bol eliminovaný. ASSAN Biely Kostol (POI) - Somora - FINTA vis Tranquila (AS) - Slavík, táto dvojica ukázala štýlové hľadanie, avšak prvý sa dostal mimo vplyvu a ďalší nenašiel zver, tak boli eliminovaní. CHARDONAY Jay Slovak Base (IS) - Mgr.Sojková - CSILARHEGY Foltos Ir. (POI) - Verebely, táto dvojica tak isto štýlová práca, avšak vystavovanie a kľudy ich odsúvajú z hodnotenia. CROOKZSIZE Montzs (POI) - Verebely pridelený BARBIE z Jastrabieho lesa - Čajkovič. Pointer zahraničnej účastníčky bol indisponovaný, preto neuspel.

Na záver treba poďakovať organizátorom PZ PARNÁ Biely Kostol za ich veľké organizačné schopnosti pri výbere lokalít, za ich starostlivosť o všetkých účastníkov týchto dvojdňových podujatí. Veríme, že toto ich pochopenie pre kynológiu im ako súčasť poľovníctva vydrží ešte dlho.