I. uzávierka prihlášok: 30. júna 2021
II. uzávierka prihlášok: 14. júla 2021
III. uzávierka prihlášok: 28. júla 2021