PROPOZÍCIE:

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 11.-12.05.2024

Výcvikový víkend ukončený skúškou vlôh T.A.N.

Program:

 

 8.30 zraz na poľ. chate PZ Parná – Biely kostol

upozorňujeme, že autá je potrebné nechať na vstupnom parkovisku Kamenná cesta, keďže k chate je zákaz vjazdu

 8.30 registrácia, veterinárna prehliadka, raňajky
 9.00 otvorenie výcviku a rozdelenie do skupín, odchod do revíru
 Skupina A – príprava na skúšku vlôh TAN a Field Trial: tréning zameraný na hľadanie, vystavovanie, postupovanie na pernatej zveri, kľudy pred srstnatou zverou, kľud po výstrele
 Skupina B  príprava na Farbiarske skúšky (kľud na stanovišti, posliedka, práca na nepofarbenej stope), Vodná práca (disciplíny vo vode: ochota, dohľadávky, prinášanie), Práca v poli (hľadanie, vystavovanie, postupovanie, pokoj pred srstnatou a pernatou zverou, dohľadávky, vlečky a prinášanie (pernatá, srstnatá), vodenie na remeni, kľud po výstrele, aporty a príprava pre začiatočníkov
 Skupina C - kombinovaná skupina A/B - príprava na skúšku vlôh T.A.N., vodné disciplíny a ďalšie podľa dohody
 11.30 obedná prestávka /obed formou grilovačky, alebo donášky podľa výberu/
 12.30 názorné ukážky a prednáška - príprava psov na výstavu (predvedenie, postoj), úprava a strih srsti, 
 spoločná diskusia o výcviku, tréningové postrehy, pomôcky a rady
 14.00 odchod do revíru, poobedňajšie skupinové tréningy
 18.00 spoločná grilovačka a diskusia o výcviku, tréningové postrehy a rady

NEDEĽA:

Doobedie rovnako ako v sobotu

 13.30 odchod do revíru, poobedňajšie skupinové tréningy v prípade záujmu/ prednáška - príprava psov na výstavu (predvedenie, postoj), úprava a strih srsti, 
 15.00 Skúška vlôh T.A.N. /príp. neskôr po skončení spoločných tréningov/

 

Do prihlášky prosím uveďte o aký druh výcviku máte záujem – Skupina A, alebo B, /príp. C/

Kapacita skupiny 5 psov.

Na prihlásenie prosím využite priloženú prihlášku určenú priamo na túto konkrétnu klubovú akciu.

Počas celého dňa bude k dispozícii aj bufet s nápojmi.

Výcvikový deň je určený predovšetkým pre začínajúcich vodičov a mladých psov vo veku od 6 mesiacov. Skúsený vodiči a starší psy sa môžu zúčastniť v prípade, ak nebude obsadený plný stav.Výcvik je určený predovšetkým pre anglické stavače, v prípade voľnej kapacity bude výcvik sprístupnený aj iným plemenám stavačov.

Štartovné:

 55 eur / 1 deň / 1 pes / vodič
 v prípade viacerých psov u jedného vodiča bude uplatnená zľava
 Skúška vlôh TAN 35 Eur (člen klubu), 40 Eur (nečlen klubu)
 v poplatku za výcvik je zahrnuté - zver na tréning (pernatá a srstnatá), tréner, prednáška a názorné ukážky prípravy psov na výstavu a úprava srsti, počas dňa budú k dispozícii výcvikové pomôcky (aportové atrapy, stopovacie vodítko, pomôcky pre kľud na stanovišti, strelec a strelivo v prípade potreby), pitný režim počas dňa
 Strava formou grilovačky, zabezpečíme syry, mäsové produkty, zeleninu, šaláty, pečivo a dresingy /prípadné intolerancie, alebo požiadavky na stravu prosím uveďte v prihláške/

 

Dvojdňový výcvik ukončíme skúškou vlôh TAN, ktorá sa uskutoční v nedeľu 12.05.2024v poobedňajších hodinách po dohode a spoločnom výcviku.

Skúšku vlôh TAN nie je možné v tomto prípade absolvovať samostatne. Podmienkou je účasť na výcviku počas jedného z dvoch dní.

 

Každý vodič si prinesie píšťalku, vodítko + obojok, v prípade nekľudného či problémového jedinca aj prepravnú klietku, nádobu na vodu a misku, rodokmeň a veterinárny preukaz.

 

!!! V danom termíne neprihlásený účastníci, nebudú môcť štartovať !!!

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

 

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
a) Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.
b) do prihlášky prosím uveďte o aký druh výcviku máte záujem – Skupina A, alebo B
c) uzávierka prihlášok je 03.05.2024

 

2) Úhrada štartovných poplatkov musí byť pripísaná VOPRED na účet SKPS do 03.05.2024 

V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX 

Poznámka: Meno psa a druh skúšky VV

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené veterinárnym nálezom. Bez príslušného potvrdenia, nebudú štartovné poplatky vrátené.

 

STRAVU zabezpečujeme formou grilovačky, v prípade záujmu o donášku si obed hradí každý záujemca samostatne.

UBYTOVANIE NA TEJTO KLUBOVEJ AKCII NEZABEZPEČUJEME

Obed sa v prípade záujmu zabezpečí formou donášky.

 

3) Možnosť ubytovania:

Hotel Koliba - Kamenná cesta 2, +421 33 533 44 59

Ubytovací dom Modranka (Dedinská 61, Trnava - Modranka)

p. majiteľka Mária Plachá t.č. 0903 419 333

 ubytovanie je potrebné si zabezpečiť a uhradiť samostatne

 

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. 

Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz s platnými očkovaniami. V prípade nesocializovaného či problémového psa/feny je potrebné mať k dispozícii aj prepravnú klietku a náhubok.

Prihlásením psa na skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidenciea spracovania výsledkov Výcvikového víkendu a skúšky vlôh TAN pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Martin Adámek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná