Slovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 15.09.2023 

Pohár predsedu klubu – Pole, voda s udeľovaním titulu C.A.C.T. 

prístupný pre všetky plemená stavačov

Po ukončení prvých skúšok sa uskutoční aklubová Skúška vlôh T.A.N.Program:
8.00 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol

*upozorňujeme vodičov, že autá je potrebné nechať na parkovisku Kamenná cesta, 

k poľ. chate je zákaz vjazdu*


8.15 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov
8.30 otvorenie skúšok a losovanie
8.45 odchod do revíru
15.30 ukončenie a vyhlásenie výsledkov


Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet a dobre zazverený revír.

 
Štartovné poplatky:
80,- €/pes – člen SKPS
100,- €/pes – ostatní účastníci 

Pokyny k prihláseniu:

  • riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uzávierka prihlášok je 08.09.2023

Registrácia je platná úhradou štartovných poplatkov vopred na BÚ a bude potvrdená emailom.

 

  • Úhrada štartovných poplatkov musí byť vykonaná po potvrdení registrácie na účet SKPS      do 11.09.2023

V prípade neuhradenia štartovného poplatku vopred na BÚ klubu, bude prihláška automaticky stornovaná.


 Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
 IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

 Poznámka: Meno psa a druh skúšky/výstavy (MFT,FSS,JSS,PV, VV, ŠKV, KV..)

 

 

 

 

 

Všeobecné pokyny:

Skúšky Pole – voda sa budú realizovať v zmysle platných ustanovení skúšobného poriadku pre výkon poľovných psov pre skúšky s udeľovaním C.A.C.T. (skúšobný poriadok Pole, voda). 

Vodič bez poľovného lístka a zbrojného preukazu je povinný nahlásiť túto skutočnosť vopred, v čase prihlásenia sa na skúšku. Vodič s platným poľovným lístkom, zbrojným preukazom je povinný na požiadanie preukázať príslušné doklady.

Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.
V deň akcie nie je garantované prijatie prihlášky. Prihláška môže byť prijatá len po rozhodnutí organizátorom, kedy sa pripláca k štartovnému príplatok 10€. 

Štartovný poplatok nebude vrátený, pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 3 dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, ktoré musí byť preukázané a potvrdené veterinárnym nálezom. Zo skúšky bude vyradený zranený pes, harajuca suka. alebo inak nespôsobilý pes.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.
V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS. 

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.

Voľné pobehovanie psov mimo výkonu príslušnej skúšky je zakázané. 

Prihlásením psa na Pole, voda majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie a spracovania výsledkov skúšok pre potreby SKPS a SPZ.

Poľovnej kynológii zdar !

Riaditeľ: Martin Adámek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Parná