Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 01.- 02.04.2023

Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

 

Program:

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 01.- 02.04.2023

Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

 

prístupný pre všetky plemená stavačov

 

Program:

8.30 zraz pri poľ. chate PZ Pokrok – Vlčany

adresa: Staničná ulica 1209, 925 84 Vlčany

GPS: 48.03199021934639, 17.933919268301096

8.35 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov

9.00 otvorenie skúšok a štartovacie listiny

9.05 odchod do revíru

16.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

 

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu

jarabíc.

 

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

na prihlásenie je k dispozícii nová prihláška, nájdete ju na našej webovej stránke v sekcii

Hlavné menu – Na stiahnutie

Upozorňujeme vodičov, že:

a) Jeden vodič môže štartovať súčasne len v dvoch batériách, t.j. skupinách

b) prihlásenie na dva behy v rámci jedného dňa, je možné len v tom prípade, ak

prihlásený jedinec tieto behy zvládne odbehať aj krátko po sebe. Ak sa vodič na beh

nedostaví v určenom poradí, nebude posúdený a klasifikovaný bez nároku na

vrátenie štartovných poplatkov. Zmeny poradia behov po rozlosovaní nie sú

prípustné. Na vodičov sa nečaká!

c) Prihlásenie na daný beh je záväzné a žiadne zmeny v deň konania nie sú prípustné

d) na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. FT Páry / FT Sólo / Derby Páry / Derby

Sólo

e) uzávierka prihlášok je 25.03.2023

2) Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude

vodičovi potvrdená emailom od ekonómky klubu.

V prípade záujmu o UBYTOVANIE ma prosím kontaktujte na email

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Ubytovanie zabezpečíme v prípade skupinového

záujmu.

3) Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do

27.03.2023

 

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov

IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003

SWIFT code/BIC: GIBASKBX

Poznámka: Meno psa a číslo zápisu SPKP

Štartovné poplatky musia byť uhradené vopred na účet SKPS. Platba ráno na mieste je

možná len v prípade zahraničného účastníka.

V prípade neuhradenia štartovného poplatku do 27.03.2023 bude prihláška stornovaná.

Ubytovanie a stravu si jednotlivci zabezpečujú samostatne.

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred

konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť

doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich

psov aj pred termínom dátumu uzávierky.

V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané

štartovné poplatky budú vrátené.

V prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá

a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS .

Štartovné poplatky:

Člen SKPS: Ostatní účastníci /Nečlen klubu/

35,- €/pes – T.A.N. 35,- €/pes – Derby

30,- €/pes – Derby 40,- €/pes – TAN, FT

35,- €/pes – FT

-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes v prípade viacerých psov u jedného vodiča, poplatok bude

odrátaný

*SKPS si vyhradzuje právo zmeny a úpravy štartovných poplatkov po konaní VČS k 11.03.2023,

o čom budú vodiči včas informovaný

Všeobecné pokyny:

Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N..

Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu

ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za

každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky

organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa

uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna

ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom

SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a

očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v

ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a

nie menej ako 30 dní staré.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na

klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

 

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidencie

a spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Riaditeľ: Jozef Pál

Ekonóm: Patrícia Rusňáková

 

Usporiadateľ: SKPS a PZ Pokrok