Sovenský klub pointrov a setrov usporiada dňa 01.09.2022

Pohár predsedu klubu – Pole, voda s udeľovaním titulu C.A.C.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

Program:

7.30 zraz pri poľ. chate PZ Parná – Biely kostol

*upozorňujeme vodičov, že autá je potrebné nechať na parkovisku Kamenná cesta,k poľ. chate je zákaz vjazdu*

7.45 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov

8.00 otvorenie skúšok a losovanie do skupín

8.15 odchod do revíru

15.30 ukončenie a vyhlásenie výsledkov

Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet a dobre zazverený revír.

Štartovné poplatky:

80,- €/pes – člen SKPS
100,- €/pes – ostatní účastníci

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

a) Upozorňujeme vodičov, že prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

b) Prihlášku SKPS nájdete na stránke klubu, alebo vo fotogalérii na FB.

Uzávierka prihlášok je 25.08.2022
2) Úhrada štartovných poplatkov vopred na účet SKPS do 26.08.2022

 

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003 SWIFT code/BIC: GIBASKBX

Poznámka: Meno psa a číslo zápisu SPKP

Štartovný poplatok nebude vrátený, pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 3 dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, ktoré musí byť preukázané a potvrdené veterinárnym nálezom.

!!! SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky !!!

!!! V danom termíne neprihlásený účastníci, nebudú môcť štartovať !!!