Členské príspevky

Výročnou členskou schôdzou boli stanovené poplatky / platnosť od 11.3.2023/ :

Členský poplatok na rok pre člena SPZ /poľovník/ je 15€

Členský poplatok pre nečlena SPZ /nepoľovník/ je 17€

Zápisné do klubu v prípade nového člena, alebo opätovnej registrácie je 10€

 

Upozorňujeme členov, že členský poplatok je potrebné uhradiť vopred a to do zahájenia VČS príslušného roka, inak budú z členstva vyradený a budú sa musieť znova zaregistrovať a uhradiť zápisné.

Členovia nad 70 rokov sa stávajú čestnými členmi klubu a sú oslobodený od poplatkov.

 

Úhrada členských poplatkov na bankový účet:

 

IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003

SWIFT code: GIBASKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov

 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno a rok, za ktorý platíte členské.

Ak platíte členské na viac rokov dopredu, uveďte prvý a posledný rok (napr. za tri roky : 20212023)

Ak si nie ste istý, či máte členské uhradené, kontaktujte ekonómku klubu na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

V prípade, ak potrebujete potvrdenie o členstve v klube, môžete oň požiadať ekonómku klubu na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Prihlášky do klubu spolu s tlačivom GDPR posielajte na adresu ekonómky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a adresu matrikára Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Originály môžete priniesť osobne na ktorúkoľvek klubovú akciu, alebo zaslať poštou na adresu: Tomáš Gašparík, Majcichov 479, 919 22 Majcichov