Členstvo v klube

Prihlášku do Klubu a tlačivo súhlas s ochranou osobných údajov (GDPR) nájdete v sekcii "na stiahnutie"

Členom SKPS sa môže stať každý, bez ohľadu na to či vlastní anglického stavača.

 

Zápisné do klubu je 10,00 EUR.

Novým členom klubu sa stávate po zaslaní prihlášky spolu s tlačivom GDPR, ktoré je potrebné vlastnoručne podpísať a po UHRADENÍ zápisného a členského príspevku na účet klubu. 

Členskou schôdzou boli stanovené poplatky:

Členský poplatok na rok pre člena SPZ /poľovník/ je vo výške 15€

Členský poplatok pre nečlena SPZ /nepoľovník/ je vo výške 17€

Zápisné do klubu v prípade nového člena, alebo opätovnej registrácie je 10€

 

Člen klubu ako výhodu získa cenové zvýhodnenia na akciách usporiadaných klubom a klubový spravodaj.

Členské príspevky môžete platiť nasledovnými spôsobmi: 

- v hotovosti na niektorej z klubových akcií, 

- prevodom na účet klubu

IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003

SWIFT code: GIBASKBX

Banka: Slovenská sporiteľňa

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov


Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť Vaše meno a rok, za ktorý platíte členské.

Ak platíte členské na viac rokov dopredu, uveďte prvý a posledný rok (napr. za tri roky : 20222024)

 

Upozorňujeme členov, že členský poplatok je potrebné uhradiť vopred a to do zahájenia VČS príslušného roka (napr. na rok 2024, do konania VČS v marci 2024), inak budú z členstva vyradený a budú sa musieť znova zaregistrovať a uhradiť zápisné.

Členovia nad 70 rokov sa stávajú čestnými členmi klubu a sú oslobodený od členských poplatkov.

 

Potvrdenie o zaplatení členského príspevku v členskom preukaze vyznačí ekonómka, alebo matrikár klubu na najbližšej Výročnej členskej schôdzi nalepením známky, prípadne na vyžiadanie u ekonóma klubu. Novým členom bude členský preukaz zaslaný poštou.

V prípade straty členského preukazu je jeho znovu vystavenie za poplatok 5,00 Eur.

 

 

 

Prihlášky do klubu spolu s tlačivom GDPR posielajte na adresu ekonómky Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a adresu matrikára Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. . Originály môžete priniesť osobne na ktorúkoľvek klubovú akciu, alebo zaslať poštou na adresu matrikára alebo ekonómky klubu.


V prípade nejasností alebo otázok kontaktujte matrikára klubu - Tomáš Gašparík, tel. 0902 031 660, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo ekonómku klubu - PatríciaRusňáková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. tel. 0908 303 966