výstava

oblastná

krajská

celoštátna

národná

medzinárodná

Šampión šampiónov

európska (sekčná)

svetová

Klubová a špeciálna SKPS

Klubová a špeciálna ostatných klubov

Dobrý

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Veľmi dobrý

0

1

1

1

0

4

6

2

1

Veľmi dobrý 4

0

1

1

1

0

6

8

2

1

Veľmi dobrý 3

0

1

1

2

0

7

9

3

2

Veľmi dobrý 2

0

1

1

3

0

8

10

4

3

Veľmi dobrý 1

0

2

2

4

0

9

11

5

4

Výborný

1

3

3

5

5

10

12

6

5

Výborný 4

1

4

4

6

6

12

14

7

6

Výborný 3

1

5

5

7

7

13

15

8

7

Výborný 2

1

6

6

8

8

14

16

9

8

Výborný 1

1

7

7

9

9

15

17

10

9

Nádejný

0

1

1

3

0

4

6

4

3

Veľmi nádejný

1

2

2

4

0

6

8

5

4

Veľmi nádejný 4

1

3

3

5

0

7

9

6

5

Veľmi nádejný 3

1

4

4

6

0

8

10

7

6

Veľmi nádejný 2

1

5

5

7

0

9

11

8

7

Veľmi nádejný 1

1

6

6

8

0

10

12

9

8

Víťaz triedy

3

0

0

0

0

0

0

0

0

CAJC

0

2

2

4

4

8

10

5

4

CACIB JUNIOR 0 0 0 4 0 13 15 0 0

Res CAC

0

1

1

3

3

6

8

4

3

CAC

0

2

2

4

4

8

10

5

4

Res CACIB

0

0

0

3

0

13

15

0

0

CACIB

0

0

0

5

0

15

17

0

0

Obl. Víťaz

3

0

0

0

0

0

0

0

0

KVml / VŠV ml

0

0

0

0

0

0

0

5

4

KVvet / VŠV vet

0

0

0

0

0

0

0

5

4

KV / VŠV

0

0

0

0

0

0

0

10

9

Víťaz SR ml / vet

0

0

10

10

0

0

0

0

0

Víťaz SR/ NV

0

0

15

15

0

0

0

0

0

BOJ

1

3

3

5

0

12

14

8

7

BOV

1

3

3

5

0

12

14

8

7

BOS

2

3

3

5

0

12

14

8

7

BOB

3

5

5

7

0

15

17

10

9

Záverečné súťaže

Najkrajší ml. dorast 1

3

5

5

7

0

10

12

3

3

Najkrajší ml. dorast 2

2

4

4

5

0

8

10

2

2

Najkrajší ml. dorast 3

1

3

3

6

0

7

9

1

1

Najkrajší dorast 1

3

5

5

7

0

10

12

3

3

Najkrajší dorast 2

2

4

4

5

0

8

10

2

2

Najkrajší dorast 3

1

3

3

6

0

7

9

1

1

Najkrajší veterán 1

3

5

5

7

10

10

12

3

3

Najkrajší veterán 2

2

4

4

5

8

8

10

2

2

Najkrajší veterán 3

1

3

3

6

7

7

9

1

1

Najkrajší pes z triedy čestnej 1

3

5

5

7

0

10

12

3

3

Najkrajší pes z triedy čestnej 2

2

4

4

5

0

8

10

2

2

Najkrajší pes z triedy čestnej 3

1

3

3

6

0

7

9

1

1

JUNIOR BOG 1

0

6

6

9

0

15

17

0

0

JUNIOR BOG 2

0

5

5

8

0

13

15

0

0

JUNIOR BOG 3

0

4

4

7

0

12

14

0

0

Najkrajší poľovný pes

0

0

0

0

25

0

0

10

10

Putovný pohár SKPS

0

0

0

0

0

0

0

10

0

Postup do finále

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Šampión šampiónov 1

0

0

0

0

30

0

0

0

0

Šampión šampiónov 2

0

0

0

0

25

0

0

0

0

Šampión šampiónov 3

0

0

0

0

20

0

0

0

0

Najkrajšia mladá suka

0

10

10

20

0

0

0

0

0

Najkrajší mladý pes

0

10

10

20

0

0

0

0

0

Najkrajší mladý jedinec

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Najkrajšia dospelá suka

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Najkrajší dospelý pes

4

0

0

0

0

0

0

0

0

BOG1

6

7

7

10

15

20

22

0

0

BOG 2

5

6

6

9

10

18

10

0

0

BOG 3

4

5

5

8

8

17

19

0

0

Junior BOD 1

0

5

5

7

0

10

12

0

0

Junior BOD 2

0

4

4

6

0

8

10

0

0

Junior BOD 3

0

3

3

5

0

7

9

0

0

BOD 1

0

6

6

8

0

10

12

0

0

BOD 2

0

5

5

6

0

8

10

0

0

BOD 3

0

4

4

7

0

7

9

0

0

BIS Puppy

     

10

     

10

10

JUNIOR BIS 1

3

10

10

15

10

25

27

10

10

JUNIOR BIS 2

2

8

8

13

8

23

25

8

8

JUNIOR BIS 3

1

7

7

12

7

22

24

6

6

BIS1

3

15

15

20

0

30

32

15

15

BIS2

2

13

13

18

0

28

30

13

13

BIS3

1

11

11

15

0

25

27

10

10

SUPER BIS

0

0

0

30

0

50

60

0

 - Body sa sčítavajú za každý dosiahnutý titul (ocenenie).

- Za účasť na Klubovej a špeciálnej výstave SKPS je bonus + 10

Pri skúškach sa body nesčítavajú a pri výstavách sčítavajú!!!

Súťaže sa môže zúčastniť len člen klubu, výhradný majiteľ psa. Doklady potrebné pre zaradenie do súťaže je kópia rodokmeňa resp. pracovnej knižky, kde sú výsledky zapísané a kartičky o udelení titulu.

Do súťaže sa započítavajú výsledky len za obdobie, počas ktorého bol majiteľ psa/psov riadnym členom klubu.