CACIT

r.CACIT

CACT

r.CACT

I.c. výborný

II.c. veľmi dobrý

III.c. dobrý

CQN

SV

-

-

-

-

15

10

5

-

JSS

-

-

35

30

25

20

15

-

LSS

-

-

-

-

25

20

15

-

VP

-

-

-

-

20

15

10

-

FSS

-

-

-

-

20

15

10

-

skúšky typu Pole - Voda

-

-

40

35

30

25

20

 

VSS + ostatné skúšky typu VSS

-

-

55

50

45

40

35

-

MJK

150 (ak získa „Všestranný víťaz SR“)

-

60

55

50

45

40

-

MKS

150 (ak získa „Víťaz MKS“)

-

75

65

60

55

50

-

T.A.N (obstál)

-

-

-

-

10

-

-

-

Derby sólo

-

-

-

-

15

10

5

3

Derby páry

-

-

-

-

18

13

8

5

FT sólo

-

-

-

-

20

15

10

8

FT páry

-

-

-

-

25

20

15

12

NFT sólo

-

-

40

35

30

25

20

15

NFT páry

-

-

45

40

35

30

25

20

MFT sólo

60

55

50

45

40

35

30

25

MFT páry

70

65

60

55

50

40

35

30

Grande Quête

100

90

85

75

65

55

45

40

 

Zahraničné skúšky, ktoré  nie sú uvedené v tabuľke, sa posudzujú podľa typu skúšky, ktorý zodpovedá niektorému z uvedených, ak súťaž pozostáva z dvoch samostatných skúšok, skúšky sa hodnotia každá zvlášť.

Za skúšku organizovanú SKPS je bonus +5 bodov/ skúška.

Body za výsledok sa nesčítavajú, platí najvyššie ocenenie.