Podmienky chovnosti sú pre všetky plemená anglických stavačov rovnaké.
Od 24.3.2013 sú platné nasledujúce podmienky:

POVINNÉ

SKÚŠKY: Jesenné skúšky stavačov (JSS) minimálne v II. cene

               alebo Field Trial ( absolvovaný doma alebo v zahraničí, podľa medzinárodného skúšobného poriadku)
               alebo Klubové skúšky vlôh (T.A.N.)


KLUBOVÁ VÝSTAVA: hodnotenie minimálne veľmi dobrý alebo výborný
              v deň klubovej výstavy musí mať posudzovaný jedinec minimálne 12 mesiacov

CHRUP: Nožnicový skus. Plnochruposť alebo absencia max. 1 zubu, buď typ P alebo M ale nie súčasne. Jeden z chovného páru musí byť plnochrupý. Chrup musí byť overený rozhodcom na klubovej výstave a zapísaný do posudku
Zodpovedný za uchovnenie s týmito podmienkami je poradca chovu.

 

DYSPLÁZIA BEDROVÝCH KĹBOV (DBK): Pre uznanie chovnosti bude prístupný stupeň s výsledkom A, B podľa FCI alebo 0/0, po posúdení u veterinárnych lekárov, ktorí majú povolenie toto rtg vyšetrenie robiť (zoznam nájdete tu: 
https://www.kvlsr.sk/#/clean/inzercia:posudzovatelia-dbk-dlk  ).

Vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov (DBK) je potrebné vykonať vo veku minimálne 12 mesiacov.


PRA VYŠETRENIE:
írsky seter PRA rcd1, PRA rcd4, gordon seter PRA rcd4 
                          Článok o tejto chorobe a jej testovaní nájdete tu.

Jedinci s výsledkom prenášač (carrier), postihnutý (affected) a netestovaní jedinci, môžu byť parení len jedincom, ktorý má tieto testy vyhodnotené s výsledkom  čistý (clear).

ODPORÚČANÉ

Klub odporúča robiť jedincom testy na dedičné ochorenia podľa plemena:

Írsky seter:  CLAD (canine leukocyte adhesion deficiency)

Absolvovanie vyšších typov skúšok je ponechané na rozhodnutí majiteľov chovných jedincov.


Poradca chovu pre dané plemeno musí potvrdiť v rodokmeni pečiatkou a svojím podpisom: Doporučujem do chovu.
Bez tohto doporučenia nemôže byť chovnosť potvrdená.
Výnimku môže dostať jedinec po schválení výboru, na návrh poradcu chovu.

Platné od 24.3.2013