Vrhy:

 

Ovashi Belalom

Belá Jozef                  
Kosihy nad Ipľom 80         
991 11 Balog nad Ipľom      
22.04.2011
BASCO LOVEC z Gordonu/ČLP 6008  
AJSA z Tomanikových vŕškov/SPKP 306   
369   P ALFA
370   P ARGO
371   P ARIS
372   P ATOS
373   P AVAR
374   S AFRO
375   S AIDA
376   S ALBA

z Jastrabieho lesa

Čajkovič Roman 
Maslovce 636                
930 39 Čenkovce             
10.06.2011
NIO z Jehličné/SPKP 313   
BARBIE z Jastrabieho lesa/SPKP 324   
379   P DENI
380   P DEDE
381   P DON
382   S DAIRA
383   S DONA
384   S DADA
385   S DEBIE
386   S DORY
387   S DARA

 

Import:

z Holubické stráně
14.01.2011
365/ČLP 6284   P ZEKI
Kotvan Branislav,Sotinská 1475/15,905 01 Senica
Dátum zápisu: 22.03.2011

 

z Wenytry
13.08.2009
366/ČLP 6175   S ABIGAIL
Ďurdiakovi Tatiana+Branislav,Jelšova 5,831 01 Bratislava
Dátum zápisu: 05.04.2011

 

Áres Šamarkan
07.05.2010
367/ČLP 6252   P DREAM BOY
Hauerová Katarína Mgr.,Studenohorská 2081/52,841 03 Bratislava
Dátum zápisu: 13.04.2011

 

z Čehovských lanů
21.06.2009
368/ČLP 6151   P CAMUS
Gunč Ján MUDr.,Kusín 46,072 32 Jovsa,
Dátum zápisu: 04.05.2011

 

z Holubické stráně
14.01.2011
377/ČLP 6290   S ZARA OTIS
Benkvská Naďa,Družstevná 22,919 43 Cífer
Dátum zápisu: 09.06.2011

 

z Holubické stráně
04.11.2009
378/ČLP 6199   S XTREEM
Benkovský Stanislav, Družstevná 22,919 43 Cífer
Dátum zápisu: 09.06.2011

 

z Čehovských lanů
06.03.2009
388/ČLP 6092   S BIANCA
Procházka Pavol,Sládkovičova 205,958 52 Žabokreky n.Nitrou
Dátum zápisu: 31.08.2011

 

Export:

 

Cromlix
Vrbický Miroslav            
Selčianska cesta 122        
976 11 Selce                
14.05.2010
NIO z Jehličné/SPKP 313   
GERA Bojandolí/SPKP 274   
357   P BRIT
Josef Polášek,Letište Brno-Tuřany,CZ-627 00 Brno,
Dátum vývozu: 20.04.2011
Výv: Vrbický Miroslav

 

Ovashi Belalom
Belá Jozef                  
Kosihy nad Ipľom 80         
991 11 Balog nad Ipľom      
22.04.2011
LOVEC z Gordonu/ČLP 6008  
AJSA z Tomanikových vŕškov/SPKP 306   
371   P ARIS
Hemm Kerstin,Jerusalem g.1/715,A-1210 Wien,
Dátum vývozu: 20.07.2011
Výv: Belá Jozef

 

z Jastrabieho lesa
Čajkovič Roman              
Maslovce 636                
930 39 Čenkovce             
10.06.2011
NIO z Jehličné/SPKP 313   
BARBIE z Jastrabieho lesa/SPKP 324   
383   S DONA
František Drtil,Kopečky 957,CZ-691 06 Velké Pavlovice,
Dátum vývozu: 08.09.2011
Výv: Čajokovič Roman