Vrhy:

Cromlix

Vrbický Miroslav
Selčianska cesta 122
976 11 Selce
14.05.2010
NIO z Jehličné/SPKP 313
GERA Bojandolí/SPKP 274
357 P BRIT
358 S BEKY
359 S BETY

Dvorce

Špirko Marek
Športová 62
059 71 Ľubica
12.07.2010
ATREI z Tomanikových vŕškov/SPKP 303
QUINTA z Holubické stráně/SPKP 321
360 P CERO
361 P CYRUS
362 S CITA
363 S CESSI

Import:

Gombai Vadász
28.11.2008
356/MET 1777/09 P CASANOVA
Varga Judit,Széleshid u.771/46,932 01 Nagymegyer
Dátum zápisu: 04.05.2010

Áres Šamarkan
07.05.2010
364/ČLP 6256 S DARKNESS
Dudaščíková Tamara,Záhorácka 53,901 01 Malacky
Dátum zápisu: 22.09.2010

 

Export:

Cromlix
Vrbický Miroslav
Selčianska cesta 122 , 976 11 Selce  
14.05.2010
NIO z Jehličné/SPKP 313
GERA Bojandolí/SPKP 274
358 S BEKY
Giam Pietro Spillere,Via XXV Aprile 21,Villaverla 360 30,Italia,
Dátum vývozu: 01.07.2010