Import:


Valiant Hunter
14.10.2008
351/Člp 6068 P BRIT
Semianová Silvia, Pri Struhe 1620/12,908
77 Borský Mikuláš
Dátum zápisu: 18.03.2009

Valiant Hunter
14.10.2008
352/Člp 6067 P BERT
Rexa Jozef, Michalská 445/11, 082 22
Šarišské Michaľany
Dátum zápisu: 06.05.2009

z Dvorku Čamourku
14.06.2009
353/ČLP 6129 S BRIA−SAMBA
Mgr.Agáta Černoková,921 01 Piešťany
Dátum zápisu: 18.11.2009

z Dvorku Čamourku
14.06.2009
354/ČLP 6130 S BESSY−CAIRA
Mgr.Agáta Černoková, 921 01 Piešťany
Dátum zápisu: 18.11.2009

z Dešenických lesů
21.03.2009
355/ČLP 6108 P BLACK
Jánošíková Zuzana, J.Alexyho 5, 841 01 BA
Dátum zápisu: 04.12.2009