Vrhy: 

z Jastrabieho lesa

Čajkovič Roman
Ipeľská 15
821 07 Bratislava
26.04.2008
GRANT z Bojandolí/SPKP 283
CYRA Sokolia skala/SPKP 224
335 P CAR
336 P CIT
337 S CITA

 

Diankin dvor

Figura Arpád Ing.
Jabloňová 8
931 01 Šamorín
08.05.2008
ART od Semenačky/SPKP 291
BETA Jasenovie vrch/SPKP 262
338 S ASTA
339 S AMANDA
340 S ALI
341 S AISHA
342 S AIDA

 

z Tomanikových vŕškov

Tomaník Dušan
Štúrova 323/10
014 01 Bytča
22.06.2008
ART od Semenačky/SPKP 291
CITA z Nedvězí/SPKP 265
343 P CÉZAR
344 S CORA
345 S CONY
346 S CLÓDIE
347 S CITA
348 S CATTYE
349 S COLLET 

 

Import:

Fransto
Stošek František  
341 52 Chanovice 111
20.09.2008
350/Člp 6061 S SANNY
Pjatekovi Kristína a Slavomír, 919 29 Malženice 115
Dátum zápisu: 03.12.2008 

 

Export:

Cromlix
Vrbický Miroslav  
Selčianska cesta 122
976 11 Selce
02.07.2007
TEQUILA Black Devil´s/VDH 156
GERA Bojandolí/SPKP 274
333 S AXA
Mgr.Marcela Medková,Třebízského 656,CZ-784 01 Litovel,
Dátum vývozu: 17.04.2008

 

z Jastrabieho lesa
Čajkovič Roman  
Ipeľská 15
821 07 Bratislava
26.04.2008
GRANT z Bojandolí/SPKP 283
CYRA Sokolia skala/SPKP 224
335 P CAR
Ing.František Drtil,Kopečky 957/7,CZ-691 06 Velké Pavlovice,
Dátum vývozu: 02.06.2008