Vrhy:  

 

z Jastrabieho lesa

Čajkovič Roman
Ipeľská 15
821 07 Bratislava
11.05.2007
GRANT z Bojandolí/SPKP 283
CYRA Sokolia skala/SPKP 224
322 P BEN
323 P BADY
324 S BARBIE

Jasenovie vrch

Mikulinová Alena Ing.
Povrazník 34
976 55 Ľubietová
23.06.2007
CID z Českých lesíků/SPKP 287
CINKA z Kocouřího dvora/SPKP 218
326 P ERINUS
327 S ERICA

Cromlix

Vrbický Miroslav
Selčianska cesta 122
976 11 Selce
02.07.2007
TEQUILA Black Devil´s/VDH 156
GERA Bojandolí/SPKP 274
328 P AJAX
329 P ASLAN
330 P ARK
331 S ALBA
332 S AFRA
333 S AXA
334 S ARINA

 

Import:

 

z Holubické stráně
18.03.2006
321/Člp 5779 S QUINTA
Marek Špirko,Športová 62,059 71 Ľubica
Dátum zápisu: 15.03.2007


z Čejských lesiků
12.03.2007
325/Člp 5886 S DIXI
Petra Černegová,Teplická 908/50,039 01 Turčianske Teplice
Dátum zápisu: 31.07.2007

 

Export:


z Tomanikových vŕškov
Tomaník Dušan
Štúrova 323/10
014 01 Bytča
26.11.2005
GRANT z Bojandolí/SPKP 283
CITA z Nedvězí/SPKP 265
305 S ARMIN
Josef Kikal§Štúrova 7§CZ-772 00 Olomouc-Nedvězí§
Dátum vývozu: 16.04.2007

Cromlix
Vrbický Miroslav
Selčianska cesta 122
976 11 Selce
02.07.2007
TEQUILA Black Devil´s/VDH 156
GERA Bojandolí/SPKP 274
331 S ALBA
Přemysl Bouška§Hromadkova 12§CZ-636 00 Brno-Julianov§
Dátum vývozu: 10.10.2007