Vrhy: 

 

Jasenovie vrch

Mikulinová Alena Ing., Povrazník 34, 976 55 Ľubietová 
30.05.2003
DIK z Křížové/SPKP 189 
CINKA z Kocouřího dvora/SPKP 218 
278 P CEDRUS
279 P CERCYS
280 P CITRUS
281 S CINNIA
282 S CYDIA