Mnohí chovatelia nemajú jasno v tom ako kŕmiť suku počas gravidity a laktácie a dopúšťajú sa chýb. Komerčne vyrábané krmivá poskytujú dnes už množstvo výrobkov určených práve pre gravidné a laktujúce suky.

Predtým ako sú suky pripustené k páreniu treba zhodnoťit ich výživný stav. Pripustené by mali byť iba suky v dobrom výživnom a zdravotnom stave. Treba zabrániť páreniu suky, u ktorej je diagnostikovaná obezita, v takomto prípade je znížená pravdepodobnosť zabreznutia, menej početné vrhy a taktiež problém s produkciou mlieka. Čiže ak máme obéznu suku a plánujeme ju pripustiť k páreniu najprv sa snažíme vhodnou dietou znížiť jej hmotnosť. Ak je suka v podvýživenom stave, pripustenie k páreniu by sa malo odložiť.

Prvé týždne gravidity by sme mali suke ponechať krmivo pre dospelé psy so záchovnou potrebou. U obrovských plemien je niekedy potrebné skrmovať krmivo určené pre rast a reprodukciu počas celej gravidity.

Priemerná dĺžka gravidity je 63 dní. Do 35. dňa gravidity je vývoj celkovej hmoty plodov zvýšený o 2%, do 40. dňa o 5,5% tu sa ešte stále nelíši energetická potreba od záchovnej potreby dospelého jedinca, až po 40. dni nastáva exponenciálny rast plodov, vtedy je nutné zvýšiť príjem energie. Krmivo používané v pokročilej gravidite ( v poslednej tretine gravidity) by malo mať zvýšenú koncentráciu bielkovín na zabezečenie narodenia dostatočne silných šteniat. Ak by u suky nastal deficit bielkovín z dôsledku nezvýšenia koncentrácie bielkovín, môže dôjsť k zníženiu pôrodnej hmotnosti šteniat, k zvýšeniu pôrodnej mortality počas prvých 48 hodín života a zníženiu imunokompetencie.

Na zlepšenie stráviteľnosti a prívod energie v poslednej tretine gravidity zvýšime prísun tukov s koncentráciuo energie 4,0 kcal/g. U súk obrovských plemien sa môže skrmovať krmivo s takouto koncentráciou počas celej gravidity. Ak je suke podávané krmivo bez sacharidov nastane strata hmotnosti, suka môže prestať prijímať potravu a hrozí vysoké riziko abortu. V pokročilom štádiu gravidity je zvýšené riziko hypoglykémie a ketózy u súk. Viac ako 50% energie pre rozvoj plodov sa čerpá z glukózy, to znamená že hlavne počas posledných týždňov gravidity je vysoká metabolická potreba glukózy.
Príjem vápnika a fosforu hlavne počas posledných 35. dní by mal byť v pomere Ca : P = 1,1-1,5 : 1.

Spôsob kŕmenia:
Suky malých a stredných plemien kŕmiť dávkovane v prvej polovici gravidity jednu až dve dávky krmiva denne, v druhej polovici minimálne dve dávky denne. Suky veľkých a obrovských plemien sa približne od 5.týždňa gravidity skrmujú ad libitum. Suky, ktoré majú problém s udržaním hmotnosti sa možu začať skrmovať ad libitum už od začiatku gravidity.

V období laktácie je potreba živín vyššia ako v ktorejkoľvek inej fáze života dospelých jedincov. Mlieko suky obsahuje dva krát viac bielkovín a tukov ako kravské mlieko.
Nevyhnutnou živinou pre laktáciu je voda. Suky stredných až veľkých plemien s početným vrhom potrebujú v období vrcholu laktácie 5-6 litrov vody denne. Čistá a čerstvá voda musí byť k dispozícii počas celej laktácie. Po pôrode rýchlo stúpa potreba energie, hlavne medzi tretím a piatym týždňom laktácie. Táto potreba je 2-4 násobkom dennej potreby energie dospelého zvieraťa, ktoré neprodukuje mlieko. Doporučené je skrmovať krmivo s koncentráciou energie vyššou ako 4kcal ME (16,7 kj )/ g sušiny. Približne po ôsmich týždňoch po pôrode návrat k záchovnej potrebe. Potreba bielkovín sa počas laktácie zvyšuje viac ako potreba energie. Pomer medzi bielkovinami a energiou v krmivách je väčší ako v krmivách pre záchov.

Minimálna koncentrácia tuku v krmive pre laktujúce suky je 10% v sušine. Vyššia koncentrácia tuku v krmive zabezpečuje energiu súk počas laktácie. Je potrebné proporcionálne vybilancovať ostatné živiny ku koncentrácii energie. Tuk mlieka suky má v porovnaní s kravským mliekom vysoký obsah nenasýtených mastných kyselín a je bohatý na kyselinu linolovú. V diétach pre laktujúce suky je doporučené najmenej 10-20 % príjmu energie vo forme rozpustných sacharidov na podporu normálnej produkcie laktózy.

Potreba vápnika a fosforu je počas laktácie určovaná vylučovaním minerálnych látok do mlieka a počtom cicajúcich šteniat. Zvýšime vápnik, ale musí byť zachovaný pomer Ca : P, 1,3 : 1.
Počas laktácie je zvýšená potreba medi 17-20 mg/kg sušiny.

Pre laktujúce suky je vhodnejšie používať komerčne vyrábané krmivá. Dá sa vybrať z množstva suchých krmív, ktoré majú vyššiu koncentráciu živín a vyšší obsah sacharidov ako krmivá s vyšším obsahom vlhkosti. Taktiež je možné zakúpiť vlhké krmivá, ktoré majú vyšší obsah vody pre podporu laktácie a voda taktiež zlepšuje chutnosť krmiva.
Pri kŕmení dbáme na dobrý kondičný stav. V období laktácie kŕmime 3krát denne a u viacpočetných vrhov ad libitum.


Lenka Filipová
Študentka 2. ročníka
Univerzita veterinárneho lekárstva KošicePoužitá literatúra : doc. MVDr. M. Demeterová, PhD