POZOR ZMENA - DOPLNENÉ INFORMÁCIE
 
15.03.2015    VČS Matúškovo
 
21.03.2015    Výcvikový deň (miesto neurčené)
 
04.-05.04.2015  MFT Šenkvice (zmena miesta)
 
10.05.2015    NFT Malženice (zmena miesta a dátumu)
 
17.05.2015    KV Dunajský Klátov
 
08.08.2015   LFT Malý Cetín
 
09.08.2015   ŠKV Kamenný Mlyn
 
04.10.2015   JSS Budmerice
 
17.10.2015   JFT Biely Kostol