z Pántikov

Garajová Marcela Ing.       
925 01 Matúškovo 706        
16.01.2017
LAKI ./SPKP 672   
GINA z Pántikov/SPKP 671 

687   P HARRY
688   P HOKY
689   P HENRY
690   S HEDDY
691   S HENY
692   S HAPPY
693   S HEIDY
694   S HANNA
695   S HOLLY

 

Import

 

z Luhové seče

02.08.2014
696/ČLP/AS/6122   P CHARKAN
Maštenová Katarína RNDr., Lúčna 5295/10, 900 27 Bernolákovo
Dátum zápisu: 10.02.2017

z Luhové seče                

29.02.2016
697/ČLP/AS/6247   S INEZ
Veselá Veronika, Sad kpt.Nálepku 50-20/25,018 51 Nová Dubnica
Dátum zápisu: 11.05.2017

 

Dama Hunting dog

01.01.2017
698/ČLP/AS/6281   P A´TRAPP
Kuklová Radoslava, Čordáková 38, 040 23 Košice
Dátum zápisu: 19.05.2017

Lymarkos

05.06.2017
699/ČLP/AS/6309   S COCO CHANEL LANAMORE
Kručayová Iveta, Bernolákova 14,917 01 Trnava
Dátum zápisu: 04.01.2018

 

Export

 

z Pántikov

Garajová Marcela Ing.       
925 01 Matúškovo 706        
16.01.2017
LAKI ./SPKP 672   
GINA z Pántikov/SPKP 671   
691   S HENY
Eva Roman,Avenue Louis-Yung 35a,1290 Versoix,Suisse,
Dátum vývozu: 22.03.2017

692   S HAPPY
Jozef Ocetek,Jabloňany 42,679 01 p.Skalice nad Svitavou,
Dátum vývozu: 14.03.2017