8:30 hod. Zraz pri poľ. chate PZ Borský Mikuláš
adresa: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Borský Mikuláš 908 77 (cesta č. 1143)
GPS: 48.628717, 17.187451
48.62892962925569, 17.187418795661284

https://www.google.com/.../data=!3m6!1e1!3m4!1sUatP5yW...

Slovenský klub pointrov a setrov usporiada v dňoch 13.  14.04.2024

Medzinárodný Field Trial s udeľovaním titulu C.A.C.T. a C.A.C.I.T.

prístupný pre všetky plemená stavačov

a

Skúšku vlôh T.A.N.

prístupnú pre všetky plemená anglických stavačov 

a stavačov, kde je skúška uznaná ich klubom


Program:
8.30 zraz pri poľ. chate PZ Borský Mikuláš

adresa: Kaplnka sv. Jána Nepomuckého, Borský Mikuláš 908 77 (cesta č. 1143)

GPS: 48.628717, 17.187451
8.30 registrácia, veterinárna prehliadka a kontrola čipov
8.50 otvorenie skúšok a štartovacie listiny
9.00 odchod do revíru
16.00 ukončenie a vyhlásenie výsledkov


Rozhodcovský zbor deleguje Ústredie SPZ

Pozvanie na hosťovanie prijali Srbskí rozhodcovia.

Pripravené sú kvalitné terény, výborný bufet, dobre zazverený revír a výborný predpoklad výskytu jarabíc. 

Pokyny k prihláseniu:

1) riadne vyplnenú prihlášku zaslať na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

na prihlásenie je k dispozícii nová prihláška, nájdete ju na našej webovej stránke v sekcii Hlavné menu – Na stiahnutie

Upozorňujeme vodičov, že:

a) Jeden vodič môže štartovať súčasne len v dvoch batériách /skupinách/
b) prihlásenie na dva behy v rámci jedného dňa, je možné len v tom prípade, ak prihlásený jedinec tieto behy zvládne odbehať aj krátko po sebe. Ak sa vodič na beh nedostavív určenom poradí, nebude posúdený a klasifikovaný bez nároku na vrátenie štartovných poplatkov. Zmeny poradia behov po rozlosovaní nie sú prípustné. Na vodičov sa nečaká!
c) Prihlásenie na daný beh je záväzné a žiadne zmeny v deň konania nie sú prípustné
d) na prihlášku je NUTNÉ uviesť konkrétny beh t.j. FT Páry / FT Sólo / Derby Páry / Derby Sólo
e) uzávierka prihlášok je 03.04.2024

(smerodajný nie je dátum uzávierky, ale naplnenie kapacity teda štartujúcich v danej batérií)

 

2) Zaslaná prihláška sa považuje len za zaevidovanú. Platná registrácia prihlášky bude vodičovi potvrde emailom od ekonómky klubu.

 

3) Úhrada štartovných poplatkov po potvrdení registrácie a podľa pokynov na účet SKPS do 05.04.2024 

Názov účtu: Slovenský klub pointrov a setrov
IBAN: SK 25 0900 0000 0000 1919 1003
SWIFT code/BIC: GIBASKBX 

Poznámka: Meno psa a druh skúšky MFT

Štartovné poplatky musia byť uhradené vopred na účet SKPS.  Úhrada štartovných poplatkov ráno na mieste je možná len účastníkom z krajiny, ktorá nemá menu Euro.            V prípade neuhradenia štartovného poplatku do 05.04.2024 bude prihláška stornovaná.

 

 

Štartovný poplatok nebude vrátený pokiaľ nebude nahlásená neúčasť účastníka do 5tich dní pred konaním súťaže, to neplatí v prípade hárania feny, zranenia psa, alebo ochorení psa, čo musí byť doložené pri veterinárnej prehliadke ráno v deň súťaže veterinárnym nálezom.

SKPS si vyhradzuje právo neprijať prihlášku na skúšky v prípade naplnenia kapacity štartujúcich psov aj pred termínom dátumu uzávierky.
V prípade naplnenia kapacity skupiny/skupín, nebude prihláška zaregistrovaná a zaslané štartovné poplatky budú vrátené.

V prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS .

Štartovné poplatky:
Člen SKPS:Ostatní účastníci /Nečlen klubu/

35,- €/pes – T.A.N. 35,- €/pes – Derby

30,- €/pes – Derby 40,- €/pes – TAN, FT
35,- €/pes – FT 

 

-5,00 €/ druhý a každý ďalší pes v prípade viacerých psov u jedného vodiča, poplatok bude odrátaný 

 

TIP na ubytovanie:

 

Penzión Gazárka – Šaštín Stráže https://www.megaubytovanie.sk/penzion-gazarka

 

Penzión u Tonky – Borský Sv. Jur https://www.megaubytovanie.sk/penzion-u-tonky

 

Ubytovanie si záujemcovia zabezpečujú samostatne na vlastné náklady.

Všeobecné pokyny:
Skúša sa podľa medzinárodných pravidiel Field Trial a skúšobného poriadku pre T.A.N.. Podmienkou prijatia psa na skúšky je prihlásenie do termínu uzávierky emailom na adresu ekonóma a veterinárne kritériá, ako pri ostatných kynologických podujatiach. Skúšky sa konajú za každého počasia a vodič zodpovedá za škody spôsobené svojim psom. Prípadná zmena rozhodcov vyhradená.

Poplatok za prihlásenie na skúšky, za ubytovanie a večeru je záväzný a po vyhlásení uzávierky organizátorom sa stáva splatným v deň konania skúšok. V prípade nepripísania úhrady do dňa uzávierky, bude prihláška považovaná za bezpredmetnú.

Prihlásenie je záväzné a v prípade neúčasti a neuhradenia štartovného poplatku nebude žiadna ďalšia prihláška prijatá a nebude možné zúčastniť sa žiadnej ďalšej skúšky usporiadanej klubom SKPS.

Poprosím nezabudnite si priniesť riadne vyplnenú prihlášku, preukaz o pôvode - rodokmeň psa a očkovací preukaz. Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze nie viac ako 1 rok a nie menej ako 30 dní staré.

Prihlásením psa na F.T. majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.  

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov každý účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely registrácie, evidenciea spracovania výsledkov Field Trialu pre potreby SKPS a SPZ.

Hlavný dozor súťaže: Martin Adámek, Rastislav Macek
Ekonóm: Patrícia Rusňáková

Usporiadateľ: SKPS a PZ Borský Mikuláš