Národný Field Trial -  Memoriál Júliusa Pántika   28 - 29.4.2018 Biely Kostol

  
Najúspešnejším stavačom prvého dňa boli 
v kategórie FT - sólo dvojíc CHILLI Levis Scandiaca - POI s vodičkou Patríciou Hurban Rusňákovou, ktorí získali hodnotenie – V.D. a 11 bodov a Pohár naúspešnejšieho anglického stavača.
Najúspešnejšou vodičkou druhého dňa sa stala p. Marie Varhánková z ČR so svojou sukou AS CANIDIA Seva, ktorá získala hodnotenie D – 9 bodov a Pohár o najúspešnejšieho anglického stavača.

Na základe plánu práce SKPS  zrealizoval v hore uvedenom termíne už tradičný NFT ako MJP na počesť národného umelca. J.Pántik v časoch minulých dokázal na "občerstvenie krvi" AS priviesť z Talianska prvého jedinca, ktorý bol výborným trailovým psom. Zúčastnil Memoriálu Karola Podhájského v ČR, ktorý bol najvyššou všestrannou súťažou stavačov v bývalej ČSSR.

V prvý deň tvoril rozhodcovský zbor: p. Korič /hl.rozhodca/, p. Dugovič, p. Adámek, p. Juhás a p. Polakovič.
NFT sa  zúčastnilo 29 jedincov z toho 23 našich plemien a 6 kontinentálnych. Zastúpenie jednotlivých plemien bolo nasledovné :  

POI – 11 ks , AS – 3  ks, IS – 6 ks , GS – 2  ks, IČBS – 1 , WKS – 1 ks, NKS – 2 ks, MKS – 2 ks , BS – 1 ks.

Výsledky v prvom dni boli priaznivé pre naše plemená, najlepšie sa darilo v kategórie FT - sólo dvojici CHILLI Levis Scandiaca - POI s vodičkou Ing. Patríciou Hurban Rusňákovou, ktorí získali hodnotenie V.D. - 11 bodov a Pohár najúspešnejšieho anglického stavača SKPS prvého dňa. V triede  T.A.N. bol úspešný IS – BREGO Roger Federer s vodičkou Líviou Škrekovou. Táto dvojica odviedla, ako som pri hodnotení uviedol, veľmi krásnu prácu, akú sme už dlho u IS nevideli, hlavne ďaleké vystavenie, krásne ďaleké postupovanie a vynikajúce nosenie hlavy. Ďalším úspešným psom bol AS ODETA od Alpské Protěže majiteľky p. Kručayovej, ktorú predviedol p.Mezei F. Záver v danej triede a druhej skupine uzatvorili  IS TARA Jay Slovak Base s Morárovou Danicou a AS HANNA z Pántikov s majiteľkou Marcelou Garajovou, ktorá ukázala perfektnú prácu, ďaleké hľadanie v štýle plemena a perfektné vystavenie.

Po celodennom slnečnom a napätom dni  sa odobrali vodiči so svojimi psami na ubytovanie do Ruposu Ružindol. Malý problém, ktorý nastal vyriešil HR, ktorý kolónu vodičov doviedol na miesto, kde bolo zaistené spoločenské posedenie s večerou, ktoré trvalo do neskorých nočných hodín, spojené s odovzdávaním si skúseností pri výcviku psov a iných kynologických záležitostí.

V druhom dni nastúpil znovu potešiteľný počet psov 29 jedincov z toho 21 naších plemien a 8 kontinentálnych stavačov. Zastúpenie plemien bolo nasledovné : POI – 12 ks, AS – 2 ks,IS – 4 ks,GS – 2 ks, IČBS – 1 ks a 8 ks kontinentálnych stavačov.

V kategórie T.A.N. v nedeľu nezaznamenali úspešnosť z našich plemien ani jeden jedinec  nakoľko im to povestné športové šťastie neprialo.

V kontinentálnych stavačoch po obidva dni bol najúspešnejší p. Mgr. Balogh L.  s WKS ATAGOROM, ktorý získal hodnotenie V.D. 13 bodov a získali Pohár najúspešnejšieho kontinentálneho stavača.

Najúspešnejšou vodičkou druhého dňa sa stala p. Marie Varhánková z ČR so svojou sukou AS CANIDIA Seva ktorá získala hodnotenie D – 9 bodov a Pohár o najúspešnejšieho anglického stavača druhého dňa.
Po záverečných slovách HR poďakoval členom PZ Biely Kostol za ich starostlivosť o nás, rozhodcovskému zboru za ich námahu pri posudzovaní v extrémnom počasí s prevolaním kynológii zdar. Na úplný záver vystúpila p.Varhánková, ktorá ako úspešná vodička druhého dňa poďakovala klubu za dobré ubytovanie, krásny spoločenský večer a pekne prežité dva dni.

 

Korič M.

Foto: Dagmar Šlachtová
Sobota 28.4.2018 - zahájenie FT

  
Rozhodcovský zbor / z prava/: p. Korič /hl.rozhodca/, p. Dugovič, p. Adámek, p. Juhás a p. Polakovič


Vyhodnotenie prvého dňa FT

 

Zahájenie druhého dňaFT
Rozhodcovský zbor: p. Meštánek, p. Korič /hl.rohodca/, p. Dugovič, p. Adámek