11.marca 2018 sa konala v Matúškove Výročná členská schôdza  klubu. Zúčastnilo sa na nej 31 členov zo 62 platiacich členov klubu ku dňu začatia schôdze. Tento rok sme sa vám rozhodli priblížiť priebeh schôdze aj fotodokumentáciou. 

Napriek pomerne nízkej účasti, sa veľa informovalo, veľa diskutovalo a hlasovalo, oceňovalo a gratulovalo. Bola dobrá nálada a ten kto nebol, môže ľutovať. Správa z VČS v internej časti.
Ďakujeme Nadi Benkovskej za zdokumentovanie schôdze.