Tento rok sa do súťaže prihlásilo 7 pracovných a 6 výstavných psov
Najúspešnejší pracovný pes :1. miesto: POI - Chocolate Ellie Scandiaca                                                   280 bodov

2. miesto: GS - Amelie Dark House of Gordons                                             55 bodov

3. miesto: IS - Cliffony Wild Shamrock                                                           45 bodov4. miesto: IS - Tara Jay Slovak Base                                                                 15 bodovZahraničný pracovný pes:1. miesto: POI - Ságeresi Poiterland Athos                                                      620 bodov2. miesto: POI - Lennox Scandiaca                                                                  415 bodov

3. miesto: POI - Pawprint Flaming Soul                                                          300 bodov

Najúspešnejší výstavný pes:1. miesto: IS - Saphire Jay Slovak Base                                                          352 bodov

2. miesto: IS - Stellar Clusters Jay Slovak Base                                              256 bodov

3. miesto: POI - Pawprint Fireball                                                                   209 bodov4. miesto: IS - Tara Jay Slovak Base                                                                 195 bodov

5. miesto: GS - Fuge Frank z Dvorku Čamourku                                             134 bodov

6. miesto: IS - Aoife Wild Shamrock                                                                125 bodov

 

Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach. Súťažiaci budú ocenení na VČS.