Za ideálneho jarného počasia sme sa stretli na tradičnom NFT v Dunajskej Lužnej. Počet 28 ks psov so svojimi vodičmi hovorilo o tradičnom záujme o toto podujatie. Zastúpenie plemien bolo nasledovné POI 15 ks, IS 3 ks, AS 1 ks, GS 4 ks, NKS 3 ks, MKS 1 ks, Brague St. Germain 1 ks. 

 

Posudzovanie previedol rozhodcovský zbor v zložení: Ing. Jursa Jozef Csc, Mešťánek František, Knapp Luboš, Korič Marian, Pál Jozef ml., Adámek Martin. I keď došlo v PS Dunajská Lužná ku zmenám vo výbore, realizácia našej akcie nebola narušená za čo patrí poďakovanie novému vedeniu a hlavne za prísľub do budúceho roka. Lokality boli využívané tradičné tráviny , pšeničné porasty a úhorové pozemky kde bolo najviac zveri za histórie. Po rozdelení vodičov do jednotlivých skupín pristúpil HR k predstaveniu rozhodcovského zboru a ich kategóriam posudzovania.

Nakoľko v tomto roku bol pomerne veľký záujem o súťaženie v pároch museli byť niektoré dvojice pridelené do skupiny sólo aby súťaž mala plynulý spád. Pred odchodom do revíru začal pofukovať vietor trochu silnejšie, čo nebolo moc výhodné pre prácu psov.

Na VLOHOVÉ - T.A.N. sa prihlásilo 5 ks psov čo je každoročne na tejto úrovni + - pár jedincov. Lokalita pridelená za dedinou suchý úhorový porast v prvej fáze na mňa nepôsobil dobrým dojmom, pretože hlučnosť stebiel sa niesla do značnej diaľky, ale po vypustení prvého psa som bol milo prekvapený tak dostatočným počtom divej zveri, prestovšetko, že nám do tohto priestoru “uletel” jeden POI.
Ako prvá kvôli spoločnému povozu nastúpila SANNY Fransto s p. Mgr. Pjatekovou suka oproti predchádzajúcim rokom urobila veľký pokrok v behavosti chuť nájsť zver ale tak veľký počet jak divej tak komorovanej nemal nikto zo skupiny. Sanny si robila sama pre seba mala možnosť vystaviť 3 ks bažantov, 2 ks zajacov a prepelice nakoľko ani jeden raz to nedokázala preto neobstála.
Ďalším štartujúcim bol AS ENZO Morison s sl. Kšinskou, prestovšetko, že je to dospelý pes nedokázal v týchto dobrých podmienkach mať dobré nosenie hlavy, žiaden pohyb typický pre plemeno preto neuspel.
Pole dlhosrstých plemien uzatvorila IS MIA Jay Slovak Base s p. Mgr. Sojkovou, táto mladá suka ukázala dobrý pohyb nosenie hlavy, ale slabý kontakt s majiteľkou, nakoľko nevystavila zver neobstála je treba na nej popracovať a bude prínosom pre chov.
Skupinu krátkosrstých začal začínajúci mladý vodič s POI ATOS Richard Slovakia p. Mezovský pravidelný účastník našich výcvikových dní aj keď je od Banskej Bystrice. Jeho pes nám ukázal špičkový výkon - ďaleké systematické hľadanie, dobré nosenia hlavy, perfektné kľudy vystavenie bažantej sliepky prepelice 2 x ku ktorým šiel kľudným krokom prestovšetko, že som ho pobádal preto bol naj úspešnejším v tejto kategórie.
Záverečný beh uzavrel pes POI ERWIN z Mešínske hájovny p. Kubíček prestovšetko že majiteľa sme iba sporadicky zazreli na našich akciách pes ukázal dobrý pohyb, nosenie hlavy aj keď menej systematické hľadanie, ale s úžasnou snahou nájsť zver, čo sa mu podarilo s výborným vystavením a kľudom, preto tak isto obstál.
Úspešným vodičom gratulujem a ostatným trpezlivosť a vytrvalosť raz sa to určite podarí.

 

DERBY SÓLO 
Tiszatómenti CORNA s p. Molnárom z Maďarska suka s priestranným systematickým, rýchlym hľadaním ,dobrým nosením hlavy v 4 minúte navetruje prepelicu, ktorú vyrazila a chytila prestovšetko, že má veľa predností ako perspektívna suka pre vylučujúce chyby neobstála.
IS MAX Jay Slovak Basy s p. Nagym Z. ukázal chuť pracovať, pohyb nebol dostatočný, nízke nesenie hlavy, slabší systém v 5.min. sa dostal mimo vplyvu vodiča preto neobstál.
POI ANGIE Richard Slovákia s p. Málekom nesystematické hľadanie, nízke nesenie hlavy,mení tempo hľadania nakoľko nespĺňa podmienky neobstála.
POI ANITA Richard Slovákia s p. Čajkovičom suka s dobrým systémom, ýchlosťou, nesením hlavy v 7 .min. 2 x vystavuje na prázdno v 11 .minute opäť vystavuje na prázdno preto bola eliminovaná.
POI ACORA Richard Slovákia s p. Weisom s výborným pohybom, rýchlosť, priestorné hľadanie, nesenie hlavy, menej systematická, preháňa vtáčikov hoci je to nádejná suka neobstála.


DERBY PÁRY
POI Sáregresi Gallant LAD -s p. Dr. Bencze z Maďarska a Copper´s Nine “N” ROSE s pani Kolbach
LAD - v prvom rozbehu ukázal chuť nájsť zver, s dobrým systémom hľadania, dobré tempo a však pre vylučujúcu chybu partnera je rozbeh ukončený a ostalo mu dobehať 10 min.
ROSE - bez systému, krátke hľadanie, časté stopovanie, vynechanie zveri, úmyselné vyrazenie preto bola eliminovaná.
Ďaľšou dvojicou boli Tiszato Menti PRIMO a Independent EDD Scandiaka obaja POI
PRIMO - často zabieha za vodiča s dobrým tempom, nosením hlavy, miestami zavesený na partnera v 6 min. vystavuje bažanta a však v momente vystavenia vyráža z boku ďalší bažant na ktorého pes reaguje, tým že za ním vyráža a ani povely vodiča ho nezastavujú preto neobstál.
EDD -predviedol dobrý štýl, nesenie hlavy, zabieha za vodiča, prechádza zver, preto neobstál.
Tieto dve skupiny prehodnotil p. Knapp a prvú .p. Korič ktorí jednoznačne konštatujú, že sa jedná o nádejných predstaviteľov plemena .Dôležitou stránkou je vysoká účasť mladých vodičov a chuť pracovať so svojimi zverencami, mnohí predviedli plemenu typické hľadačky iným chýbalo to športové šťastie. Oproti minulým rokom je evidentné zlepšenie vo výkone, pokiaľ hodnotíme chuť, štýl, rýchlosť.
Pokiaľ budú vodiči so svojimi zverencami i naďalej pokračovať ich úsilie im bude vrátené, pretože majú v rukách nádejný materiál.HLAVNÁ SKUPINA PÁRY - táto skupina bola najsmolovatejšia, pokiaľ som bol svedkom po ukončení mojej povinnosti a presunu sa za touto skupinou hneď po zastavení pri korone prileteli k nám jarabice, čo ma potešilo len potiaľ pokiaľ som sa nespýtal ako bežia, odpoveďou mi bolo negatívne slovo.
Po rozhovore s hlavným rozhodcom som dostal odpoveď, že všetky páry mali po dva-tri kusy zveri a že ani jeden nevystavil a naviac to chytali, alebo štvali. Osobne si myslím, že ten kto sa prihlási do tejto triedy by na kľudoch už nemal horieť.

Záverečnou skupinou boli KONTINENTÁLNE STAVAČE - kde bežalo 5 ks jedincov.
VIKI z Potônskej lúky s p. Kovácsom - rýchla suka NKS dobrý štýl, nosenie hlavy po zočení srstnatej sa vzdialila a nevrátila do limitu, preto neobstála.
ETOITE de la Fay de Bozed - Brague St.Germain s p. Lihositom, slabý pohyb, stopovanie so slabšou snahou nájsť zver bol eliminovaný.
MKS HASAN Max Zoani s p. Čechom veľmi krátke hľadanie, špatné nesenie hlavy, ystavovanie na prázdno neobstál.
UNO z Potônskej lúky s p. Ing. Takácsom skúsená dvojica odviedla znovu výbornú prácu, rýchlosť, riestornosť, nesenie hlavy, pevné vystavenia bez podporných momentoch chýbalo rozhodcom trochu štýlovosti preto tohto psa ohodnotili 15,5 bodmi známkou výborný a R.CACT.
Posledným a najúspešnejším jedincom bola JOLA Plamení pas suka NKS tak isto skúsená dvojica z predchádzajúcich rokov s p. Nagyom, rozhodcovia hodnotili vysoko 16 bodmi a titulom CACT a tým aj absolútnym víťazom  O to nepatrné bodové hodnotenie predchádzajúceho psa ju rozhodcovia posunuli skrz elegantnejší pohyb a štýlovosť.
Na záver prajem všetkým majiteľom hodne trpezlivosti a vytrvalosti aby naše plemená napredovali vo vytýčenej ceste.

Marián Korič 


Chcela by som ešte v mene všetkých poďakovať internetovému obchodu s chovateľskými potrebami Artechshop - www.artechshop.sk za milú pozornosť pre každého štartujúceho štvornohého účastníka a za vecné ceny pre víťazov, ktoré určite potešili. Členovia nášho klubu majú pri nákupe v tomto internetovom obchode zľavu 10 %, za čo tiež ďakujeme.

Fotky poskytol rovnako Viktor Sabo a Artechshop, viac ich nájdete tu.