Pokračovaním našej začatej sezóny už po niekoľkýkrát sme zrealizovali hore uvedený MFT. I keď kalendár v tomto mesiaci je prehustený FT v okolitých krajinách, čo náš klub nemôže ovplyvniť, pretože všetci sme závislí od veľkosti krytín, musíme jeho realizáciu vykonávať každoročne v tomto čase. Za histórie čo vykonávame MFT sa nám nestalo aby sme sa stretli s tak silným nárazovým vetrom v teréne, bolo naším štastím, že neprišiel do toho dážď. Počet štartujúcich 26 psov bol pomerne uspokojivý i keď prevažná väčšina psov nám bola známa naša zvedavosť bola pomerne veľká kto aké bude mať športové štastie.


Rozhodcovský zbor bol v zložení: p. Dugovič Ivan, Procházka Jiŕí -ČR, Knapp Luboš, Mešťánek František, Pál Jozef ml, Banás Ladislav ml, Korič Marian. Zloženie plemien tvorili : POI 15 ks, GS 6 ks,IS 3 ks, NKS 2 ks. Po rozdelení psov do jednotlivých skupín a malej technickej príčiny nášho člena výboru sa HR ujal slova v ktorom nás informoval o pridelených triedach. Triedu derby páry posudzovali p. Dugovič. Procházka, Knapp. Derby sólo p. Mešťanek a p. Pál ml.,T.A.N p. Banás L. ml a Korič. Čo ma najviac mrzelo, bol ten moment, že po príchode ing. Filipa na T.A.N. mi bolo oznámené,že v ďateline nie je zver. Psy so širokým záberom nedokázali nájsť ani jeden kus ? , z môjho pohľadu sú len dve možnosti bez toho že by som chcel niekoho alebo niečo obhajovať buď silný vietor alebo psy. V tom momente som zdvihol telefón a zavolal som HR aby vošli všetci do repky, kde bola aj zver divá - bažant nakoľko vo švrtok som to bol prehliadať.

Na VLOHOVÉ skúšky nastúpilo znovu 5 ks psov
Independent EDD Scandiaka POI s p. Zattoviczom začali pomerne dobrým štýlom, dobré nosenie hlavy, dobré otáčky proti vetru s pevným vystavením a postúpením prepelice po rane kľudný s hodnotením OBSTÁL.
SANNY Fransto GS s Mgr. Pjatekovou začali s veľkým temperamentom bolo vidno malé zlepšenie systému avšak nedotiahnutie zveri a následné vyrazenie so štvaním a chytením prepelice bola eliminovaná.
Kopaszhegyi Fúrge BELLA POI s p.Mgr. Redeyom začali vlažným tempom netypickým pre plemeno i keď majiteľ vykazoval spokojnosť nedokázal nájsť počas limitu žiadnu zver tak nebol hodnotený.
XTREEM z Holubické stráne GS s p. Benkovským, sučka začala pomerne temperamentne avšak v kratšom štýle naráža na 2 ks srstnatej ktoré štve ale rešpektovala povel vodiča následne pokračuje v dobrom protivetre vyráža prepelicu,ktorú po štvaní chytí preto neuspela.
NIXON Jay Slovak Base IS s p. ing Filipom mladý pes začal celkom sľubne avšak pomerne časté stopovanie a tým aj nízke nesenie hlavy nachádza oba kusy pernatej, ktoré nevystavuje a štve s násleným chytením, preto neobstál.SKUPINA SÓLO + PÁR - uvedenú skupinu posudzoval p. Mešťánek a p.Pál ml. mali štyrikilometrový pás pšenice kde bola všetka drobná zver.
Kiralyerdôúti Vadász CSURORKA suka NKS s p.Molnárom z Maďarska začala vo veľmi dobrom štýle, dobrý pohyb nesenie hlavy, v 3 minute pevne vystavuje bez preukázania zveri nakoľko to zopakovala 3 x bola eliminovaná.
UNO z Pôtonskej lúky pes NKS s p. ing Takácsom skúsená dvojica s dobrými prvkami potrebnými na tejto súťaži v časovom limite nepreukázal zver preto nebol hodnotený.
ATOS Richard Slovákia POI s p. Mezovský začal tak ako minulý týždeň vo veľkom štýle dobré nesenie hlavy, otáčky proti vetru, výborný systém prestovšetko, že tam bola vypustená pernatá zver v časovom limite ju nenachádza preto nebol hodnotený.
Tiszatomenti CORNA POI s p. Molnárom z Maďarska manierová suka s vlastnosťami typickými pre plemeno v 5 minute vystavila zajaca za ktorým vyrazila a do časového limitu sa nevrátila preto neobstála.
ACORA Richard Slovákia POI s p. Weisom, otáčky dolu vetrom slabší systém v 3 min vyráža za zajacom na podporenie vodičom sa vracia avšak už narušuje všetky potrebné danosti a preto neuspela.
Coppers Wine “N” Roses “NEITA” IS s p. Kolbach začala temperamentné avšak po zočení srnčej zveri sa dostáva mimo vplyvu a veľmi neskoro sa vracia preto neuspela.
CITA z Jastrabieho lesa GS s p. Strakošom obdobne ako predchádzajúci pes aj ona sa ešte pozdejšie vracia preto neobstála.
ANITA Richard Slovákia POI s p. Čajkovičom suka s veľmi dobrým štýlom nesením hlavy s dobrými otáčkami so snahou nájsť zver, ktorú v časovom limite nenašla preto nebola hodnotená.V PÁRE bežali Tiszato Menti PRIMO POI s p. ing. Konečným a Saregresi Galant LAD POI s p.Bencze z Maďarska.
Obaja temperamentní jedinci začali v dobrom štýle s vlastnosťami typickými pre plemeno a skúšky, PRIMO v 10 min vystavuje prepelicu s preukázaným postupovaním, LAD priznáva po vzlietnutí musí PRIMO byť podporený ku kľudu. Po ďaľších minutách LAD uniká za zajacom a do limitu sa nevracia, preto neobstál a PRIMO pre podporenie získava 12 bodov a hodnotenie VEĽMI DOBRÝ.

HLAVNÁ SKUPINA PÁRY - posudzovali p. Dugovič,p. Procházka,p. Knapp k dispozícii mali porast ďateliny a repky ozimnej.
INDIAN Boy Jay Slovak Base IS s ing Filipom - nakoľko nepreukázal manier typický pre plemeno v 5 minute bol eliminovaný.
Partner BACK z Tomaníkových vŕškov GS s p. Tobischovou tak isto záležitosť kondície ho vyradila s ďaľšieho pôsobenia.
GRAND Bojandoli GS s p. Tobischovou a JACK Daniels s p. Guštafíkom
JACK ubral veľmi rýchlo v tempe, začal stopovať, narušovať systém preto bol eliminovaný. GRANT - má dobehať v ďalšom rozbehu.
Kopaszhegyi Furge XÉNA “SAŠKA” POI s p. Zattoviczom a Tiszatomenti FULMINE POI s p. Molnárom z Maďarska.
Táto dvojica začala veľmi sľubne avšak Xéna veľmi rýchle stratila tempo preto bola eliminovaná, Fulmine postúpila do ďalšieho behu.
Tiszatomenti FALCO POI s p. Baloghovou z Maďarska a DAREK z Tismeneníc POI s p. ing. KonečnýFALCO - hľadanie bez systému, chaotické, na vlastnú päsť preto bol eliminovaný. Darek má možnosť dobehať zvyšný čas.
Sáregrisi Cupidos Arrow “WILL” POI s p. Mgr. Redeyom a ATREI z Tomaníkových vŕškov GS s p. Mgr. Pjatekom
WILL - netypické hľadanie bez manieru preto bol eliminovaný a ATREI sa dostal za zverou mimo vplyvu preto bol tak isto eliminovaný.
DAREK a GRANT dobeh v repke - dobrý štýl Darek vystavuje prepelicu, ktorú štve a nedá sa odvolať preto bol eliminovaný. Grant vystavuje pernatú veľmi nakrátko bez postupu a chýbali mu niektoré prvky preto bol hodnotený 6 bodmi a známkou DOBRÝ.

Marián Korič

 

Chcela by som ešte v mene všetkých poďakovať internetovému obchodu s chovateľskými potrebami Artechshop - www.artechshop.sk za milú pozornosť pre každého štartujúceho štvornohého účastníka a za vecné ceny pre víťazov, ktoré určite potešili. Členovia nášho klubu majú pri nákupe v tomto internetovom obchode zľavu 10 %, za čo tiež ďakujeme.