Už po tretí krát v tomto roku nás privítalo PZ Malženice a pekné jarné počasie na uvedenom NFT. Záujem našich členov neochabol, pretože aj keď poriadanie FT v okolitých štátoch v tomto termíne bolo na štart v Malženiciach sa dostavilo 20 ks vodičov so svojimi psíkmi.

 

 

Rozhodcovský zbor bol v zložení HR Mešťánek František, Juhás Luboš, Jánsky Pavol a Korič Marian. Zloženie plemien bolo POI 8 ks, NKS 1 ks, IS 2 ks, AS 2 ks, GS 7 ks. Je potešiteľné, že naše plemená sa stála udržujú na FT v priemere dvadsiatky ak si pozrieme Dunajskú Lužnú a Budmerice.

Páry a sólo AS posudzoval p. Mešťánek a p. Juhás a T.A.N. /vlohy / p. Jánsky a Korič.

PÁRY
GRANT Bojandolí s p. Tobischovou a ATREI z Tomaníkových vŕškov s Mgr. Pjatekom, obaja GS.
Grant a Atrei začali v dobrom tempe s priestorným hľadaním obaja v 6 min vystavujú. Grant prepelicu, ktorú následne chytá, Atrei vystavoval zajaca, ktorého ďaleko prehnal a nevrátil sa do limitu, preto obaja neobstáli.

ASSAN Biely Kostol POI s p. Somorom a BACK z Tomaníkových vŕškov s p. Tobischovou
Assan začal pomerne slušne po 10 min zvolnil tempo, skrátil hľadanie, prešiel do klusu, začal sa točiť dolu vetrom preto bol eliminovaný. Back sa v 4.minute zranil, preto ho vodička odvolala.

SÓLO
ATOS Richard Slovákia POI s p. Mezovským - pes urobil v 4 min dlhé postupovanie s následným vystavením bažanta, po výstrele kľudný. V 10 min vystavuje prepelicu veľmi na krátko, ktorú následne chytí, preto neuspel.

Tiszato Menti OTARDA POI s p. Dugovičom - suka s dobrým štýlom nesením hlavy v 10 min mala možnosť vystaviť prepelicu, ktorú nevystavila a skočila do nej preto bol beh ukončený preto neuspela.

CITA z Jastrabieho lesa GS s p. Strakošom, veľmi špatný štýl hľadania 3 x prehnala zajaca vždy sa včas vrátila v 10 min bol beh ukončený preto neuspela.

DOBIE z Tismeníc POI s p. Lackovičom, suka v 5 min začala postupovať následne vystavila prepelicu, vodič nemal zbraň preto nebodovala. V 10 min sa vzdialila mimo vlpyvu preto neobstála.

ACORA Richard Slovákia POI s p. Weisom suka v 4 min vystavila prepelicu s podporením postupovaním, po výstrele kľudná. Mala dobré tempo, dobré nesenie hlavy pomerne ďaleko pred vodičom. Získala 8 bodov hodnotenie dobrý.

ANGIE Richard Slovákia POI s p. Málekom suka začala s pomerne dobrým tempom v pravej strane sa točila dolu vetrom. V 4 min začala štvať srstnatú a nevrátila sa do limitu preto neuspela.

T.A.N
LARGO Maxwel AS s sl. Valuškovou začal pomerne slušne s dobrým nesením hlavy systematicky, v 3 min s vysokým nesením hlavy postupuje a pevne vystavuje bažanta po vzlietnutí musí byť podporený kľud čo pridalo psovi v chuti a ukázal pravý manier AS preto OBSTÁL.

BESSY Caira z Dvorku Čamourku GS s p. Černokovou - elegantná suka začala vo veľmi krásnom štýle, vynikajúcim nesením hlavy počas celého času s úžasnou poslušnosťou na jemné pisknutie, až precízny systém ďalekého hľadania, v 6 min. s vysokým nosom pomerne ďaleko vystavuje prepelicu s výborným postupovaním s výborným kľudom OBSTÁLA

BRIA Samba z Dvorku Čamourku GS s p. Černokovou neostala nič dlžná svojej sestre tie isté vlastnosti a prednosti AS ktoré pre chov potrebujeme. V 7 min vystavenie prepelice vynikajúce postupovanie úplne kľudná pri vzlietnutí preto OBSTÁLA. Prial by som si aby takýto jedinci ostali u nás v chove.

EXTIR z Pántikov AS s p. Ing. Hlavinovou začal systematicky s dobrým využívaním striedavého vetra v 4 min s pevným vystavením a postúpením prepelice po vzlietnutí menej kľudný v 8 min ďalšie vystavenie prepelice postúpenie a úplný kľud preto OBSTÁL.

XTREEM z Holubické stráne GS s p. Benkovským vyráža pomerne temperamentne s chuťou nájsť zver v 1 .min vystavenie prepelice s postúpením s podporením kľudu pokračuje temperamentne v 4 min ďalšie vystavenie prepelice s postúpením tak isto s podporením kľudu dobeháva čas a k záveru skracuje dĺžku hodnotená OBSTÁLA.

ICE BREZE Jay Slovak Base IS s sl. Glonekovou začal hneď v úvode so slabým štýlom i keď bolo už pomerne teplo bolo vidno, že chýba mu kondícia mal možnosť vystaviť viac krát nevystavil a na viac chytil pernatú preto NEOBSTÁL

GARDEN Stars´s Red Bull IS s sl. Glonekovou obdobne ako jeho predchodca mal možnosť viac krát vystaviť bez záujmu a chuti preto NEOBSTÁL.

Kopaszhegyi Furge BELLA POI s p. Rédeyom mohla by mať lepší štýl, hľadá temperamentne, v 4 min vystavenie prepelice, postúpenie s úplným kľudom v rukách vodiča OBSTÁLA

Alademma Jojo CONNOR s p. Mgr. Gyepesom PhD. pravý trailový pes so širokým záberom s úžasným nesením hlavy, s dobrým využívaním vetra a so správnymi otáčkami v 4 min vystavenie prepelice s výborným postupovaní, menej kľudný. OBSTÁL


Kontinentálne stavače
UNO z Potônskej lúky NKS s p. Ing. Takácsom už viackrát bodujúci pes potvrdil tak ako doteraz svoje kvality výborný štýl nesenie hlavy, otáčky v 1 min vystavenie prepelice postúpenie s preukázaným kľudom v 7 min ďalšie vystavenie postúpenie kľud hodnotený 16 b VÝB.


Na záver môžem konštatovať spokojnosť s organizáciou, so sponzorstvom a hlavne že mnohí sa začali zodpovednejšie správať ku výcviku a hlavne na T.A.N., že prelomili bariéru neúspešnosti z posledných rokov. Bolo vidieť, že tohoročné štarty na predchádzajúcich FT pomohli mnohým k úspešnosti ich jedincov. Je teraz na každom aby pokračoval vo výcviku na ďalšie skúšky.


Marián Korič

 

Chcela by som ešte v mene všetkých poďakovať internetovému obchodu s chovateľskými potrebami Artechshop - www.artechshop.sk za milú pozornosť pre každého štartujúceho štvornohého účastníka a za vecné ceny pre víťazov, ktoré určite potešili. Členovia nášho klubu majú pri nákupe v tomto internetovom obchode zľavu 10 %, za čo tiež ďakujeme.

 

Ďalšie fotky nájdete vo fotogalérii Beaty Drozdovej.