Usporiadateľ- Maďarský Pointer club vybral už tradične revír v Cegléde. Trávnatý porast, miestami niekoľko kríkov vytvoril výborné podmienky na zdarný priebeh FT. Každý účastník sa dostal min.1x do kontaktu s pernatou zverou/bažanty,prepelice,/. Počasie bolo priaznivé i keď v 1 deň popoludní spŕchlo. Účasť bola veľmi dobrá a to 20 angl.stavačov a 8 kontinentálnych stavačov a to po oba dni. Usporiadateľ zabezpečil príjemné ubytovanie v lese na Tani, kde sa večer stretli včetci účastníci a mali možnosť debatovať o rôznych kynologických témach a nadviazalo sa viacero nových priatelstiev. Účastníci boli zo 4 krajín a to Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Slovensko.


Naše farby hájili Roman Zattovics s Chocolate Ellie Scandiaca poiner -suka,ktorá bodovala po oba dni a to v 1 deň-Dobrý 7 bodov a druhý deň Dobrý 9 bodov. Po oba dni suka predviedla pekné,štýlové,priestranné hľadanie. O lepšie hodnotenie ju obralo točenie dolu vetrom na pravej strane,kratšia pravá strana. V prvý deň nebola vyrovnaná v tempe.

  Roman Zattovics s Independent Edd Scandiaca pointer-pes,ktorému sa nepodarilo bodovať. Najväčší problém mal s píšťalkou partnerovho vodiča,ktorá ho veľmi rušila. Inak predviedol dobrý štýl hľadania a je to nádejný psík,len musí dozrieť. Preto je chvályhodné,že ho jeho vodič prihlásil do súťaže Derby-páry.

Peter Rédey s Sáregresi Cupidós Arrow pointer- pes,ktorý predviedol v párovom hľadaní v triede dospelých pomerne dobré hľadanie s dobrým nesením hlavy avšak nedostatky mal v otáčaní dolu vetrom,nerovnomerný záber do strán,menej presvedčivé postupovanie.obstál Dobrý 6 bodov.

Nagy Richard s Arba z Helmu,predviedol štýlové hľadanie avšak často vystavoval naprázdno.Nepodarilo sa mu počas oboch dní naplniť podmienky pre absolvovanie FT.

  Takács Zsolt s Uno z Potônskej lúky NKS -pes.Bežal len 2 deň avšak predviedol veľmi pekné štýlové,samostatné ďaleké hľadanie s dobrým nesením hlavy. Počas celého behu udržal vysoké tempo. Pevne vystavil,krátky postup,absolútne kľudy pred pernatou a po výstrele. Obstál Výborný 16 bodov.

Celkovo možno konštatovať,že svojimi výkomni si naši zástupcovia neurobili hanbu a podali dobré výkony. Organizátor zvládol celú organizáciu na Výbornú za čo mu patrí poďakovanie. Takéto medzinárodné skúsenosti iste prospejú k skvalitneniu našich psov na FT.

Prehľad o výsledkoch ostatných psov ,ktorým sa podarilo absolvovať NFT-1 deň-spomínaný naši dvaja zástupcovia

-2 deň-Páry dospelý-Kopaszhegyi Furge Ella pointer-suka vodička Vízhányó Evelyn Dobrá 8 bodov

Sólo dospelý-Chocolatte Ellie Scandiaca pointer-suka vodič Roman Zattovics Dobrý 9 bodov

Sólo Derby-Sáregresi Folish Pleasure pointer-suka vodička Verebély Fanni Výborná 16 bodov